Małopolska to dynamicznie rozwijające się województwo o znacznym potencjale ekonomicznym, kulturowym i społecznym, dającym szansę na trwały wzrost gospodarczy. Dla przedsiębiorców oznacza to przyjazne, konkurencyjne i atrakcyjne środowisko działania. Region zamieszkuje 3 395 700 osób (Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego, Urząd Statystyczny w Krakowie, 06/2018), z czego 1,2 mln w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Województwo charakteryzuje się stałym wzrostem poziomu przyrostu naturalnego.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny