Małopolska to dynamicznie rozwijające się województwo o znacznym potencjale ekonomicznym, kulturowym i społecznym, dającym szansę na trwały wzrost gospodarczy. Dla przedsiębiorców oznacza to przyjazne, konkurencyjne i atrakcyjne środowisko działania. Region zamieszkuje 3 410 901 osób (Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego, Urząd Statystyczny w Krakowie, 12/2019), z czego 1,2 mln w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.


 

Dlaczego Małopolska?

Europejski Region Przedsiębiorczości 2016
jedyny region w Polsce z wydatkami B+R powyżej 2% PKB (Małopolska - 2,16%) - 1 miejsce w Polsce pod względem wartości wskaźników GERD/PKB oraz BERD/PKB, które obrazują znaczenie badań i rozwoju w gospodarce regionu (dla Polski GERD/PKB: 1,21%; BERD/PKB: 0,80%).
- 1. miejsce dla Małopolski w prestiżowym międzynarodowym konkursie RegioStars 2016
- 2. najwyższy wzrost regionalnego PKB w latach 2014-2018
- 5. region przemysłowy Polski
- 6. miejsce dla Małopolski pod względem strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie „European Cities and Regions of the Future 2018/2019” FDI Intelligence
- wysoka wartość eksportu (10,34 mld EUR/ 44,56 mld PLN)
- duża dostępność funduszy dla biznesu oraz zachęty inwestycyjne
- liczna kadra inżynierska i menadżerska oraz specjaliści na najwyższym poziomie ze znajomością języków obcych
- najwyższej jakości szkolnictwo wyższe i liczne instytucje wsparcia biznesu
- bardzo dobra dostępność transportowa

 

Sprawdź szczegóły poniżej

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny