Chrzanowska Izba Gospodarcza funkcjonuje od 2001 roku jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców Prywatnych w Trzebini, zrzeszające podmioty gospodarcze z regionu Powiatu Chrzanowskiego.

Od początku swojej działalności Izba realizuje szereg działań zmierzających do rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości, rozpowszechnianiu informacji dotyczących nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz wspieraniu i promowaniu firm zrzeszonych w ramach Izby.

Zadania:

  • Podejmowanie  inicjatyw  sprzyjających  rozwojowi  prywatnej działalności gospodarczej oraz  poprawianiu  warunków  tej  działalności. 
  • Współtworzenie  i  współrealizacja   regionalnej   polityki   gospodarczej,  a   w tym  organizacja i prowadzenie przedsięwzięć  koncepcyjnych  oraz  wykonawczych  na  rzecz  rozwoju  gospodarczego  regionu

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny