Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie jako Samorząd Gospodarczy działa od 1992 roku zrzeszając na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa tarnowskiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. Izba realizuje działania statutowe we współpracy z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Zadania:

  • promowanie gospodarki regionu tarnowskiego
  • rozpowszechnianie informacji gospodarczej

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny