Tatrzańska Izba Gospodarcza jest samorządową organizacją o charakterze gospodarczym, której celem jest m.in. rozwój przedsiębiorczości, kształtowanie regionalnej polityki gospodarczej oraz doradztwo ekonomiczne. Jest jedyną samorządową organizacją z terenu Podhala o charakterze gospodarczym prowadzącą na tak szeroką skalę działalność charytatywną.

Tatrzańska Izba Gospodarcza jako jedno z siedmiu stowarzyszeń przedsiębiorców jest członkiem Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego.

Zadania:

  • współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej
  • działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny