Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającą firmy krajowe z różnych branż gospodarki.

Celem działalności Izby jest pełna i szeroka integracja środowiska gospodarczego. Sądecka Izba Gospodarcza zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa nowosądeckiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług.

Zadania:

  • nawiązywanie kontaktów z organizacjami polskimi i zagranicznymi o podobnym charakterze działania
  • organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z sektora mśp

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny