Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest  organizacją  samorządu  gospodarczego  reprezentującą  interesy  gospodarcze  zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności gospodarczej wobec administracji publicznej. Celem działalności Izby jest wsparcie firm członkowskich w podnoszeniu ich konkurencyjności, innowacyjności oraz promocja działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie wykonuje zadania, które służą budowie silnego samorządu gospodarczego poprzez działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, internacjonalizację małopolskich przedsiębiorstw oraz wzmacnianie współpracy między uczelniami a biznesem.

Zadania:

  • współtworzenie  i  współrealizacja  regionalnej  polityki  gospodarczej  ze szczególnym uwzględnieniem regionu małopolskiego

  • organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny