CTT AGH powołano o w 2007 roku w celu stworzenia mechanizmów ułatwiających i intensyfikujących transfer innowacyjnych technologii z AGH do przedsiębiorców i innych instytucji zewnętrznych. Centrum Transferu Technologii AGH działa w obszarach marketingu nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz obsługi i finansowania transferu technologii.

Zadania:

  • wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy
  • promocja oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej AGH dla przedsiębiorców  i inwestorów

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny