Centrum Transferu Technologii CITTRU powstało w 2003 roku jako jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadająca za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym. Celem działalności CITTRU jest upowszechnianie  wiedzy, wsparcie  innowacyjności,  rozwoju  umiejętności i  przedsiębiorczości  akademickiej  oraz wykorzystanie nowatorskich  rozwiązań  pracowników,  doktorantów  i  studentów  w  celu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Zadania:

  • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ
  • kompleksowa ochrona prawna wyników badań

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny