Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego  i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

Zadania:

  • wspieranie inicjatyw i projektów realizowanych przez podmioty tworzące Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie
  • zarządzanie wspólnymi projektami podmiotów reprezentowanych przez członków Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny