Izba Rzemieślnicza jest samorządną społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła zrzeszającą na zasadzie dobrowolności Cechy i Spółdzielnie Rzemieślnicze oraz inne jednostki.

Zadania:

  • przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza
  • współdziałanie ze szkolnictwem i rzemieślnikami w zakresie prawidłowego toku szkolenia praktycznego szkolonych uczniów przez rzemieślników

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny