Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze, a pośrednio samych rzemieślników.

Zadania:

  • pomoc   członkom   w   rozwiązywaniu   problemów   organizacyjnych   związanych  z prowadzoną przez nich działalnością,
  • reprezentowanie   zrzeszonych   podmiotów   wobec   administracji   rządowej,   samorządu terytorialnego i instytucji życia publicznego

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny