Nowotarska Izba jest organizacją dobrowolną, samorządową i apolityczną. Głównym celem Izby jest ochrona rodzimej działalności gospodarczej, ożywienie i rozwój wytwórczości
w regionie oraz szeroko pojęta pomoc zrzeszonym członkom.

Zadania:

  • ochrona rodzimej działalności gospodarczej
  • współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny