Aktualizacja, stan na 31.03.2021 r.

 • Ludność (stan na 31.12.2020 r.)

  780,0 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  17,0 tys.
 • Stopa bezrobocia

  3,3%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  7 729,52 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  224,2 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - marzec 2021)

  2151
 • Podmioty gospodarki narodowej

  154 329

 

Aktualizacja, stan na 31.03.2021 r.

 • Ludność (stan na  31.12.2020 r.)

  3 410,4 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  86,1 tys.
 • Stopa bezrobocia

  5,5%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 185,12 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  519,5 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - marzec 2021)

  4694
 • Podmioty gospodarki narodowej

  429 893

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny