Aktualizacja dnia 27.12.2018

 • Ludność (stan na XII 2018)

  771,1 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  11,3 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,3%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5669,35
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  222,5 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń- maj 2019)

  6132
 • Podmioty gospodarki narodowej

  143 433

 

Aktualizacja dnia 27.12.2018

 • Ludność (stan na grudzień 2019)

  3400,6 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  66,4 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,4%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5026,74 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  523,5 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (maj 2019)

  9631
 • Podmioty gospodarki narodowej

  400 676

   

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe