Aktualizacja, stan na VII 2020 r.

 • Ludność (stan na XII 2019)

  779,1 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  13,6 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,7%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 273,81 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  217,3 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - lipiec 2020)

  5579
 • Podmioty gospodarki narodowej

  150 147

 

Aktualizacja, stan na VII 2020 r.

 • Ludność (stan na  XII 2019 r.)

  3 410,9 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  79,80 tys.
 • Stopa bezrobocia

  5,2%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5 532,27 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  513,6 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-lipiec 2020)

  109080
 • Podmioty gospodarki narodowej

  419206

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny