Aktualizacja, stan na IX 2020 r.

 • Ludność (stan na 30 VI 2020)

  781,0 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  14,1 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,8%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 283,66 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  219,0 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - wrzesień 2020)

  7363
 • Podmioty gospodarki narodowej

  151348

 

Aktualizacja, stan na IX 2020 r.

 • Ludność (stan na  30 VI 2020 r.)

  3 413,9 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  80,3 tys.
 • Stopa bezrobocia

  5,2%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5475,27 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  518,9 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień 2020)

  14355
 • Podmioty gospodarki narodowej

  422760

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny