Aktualizacja, stan na 31.08.2021 r.

 • Ludność (stan na 31.12.2020 r.)

  780,0 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  16,2 tys.
 • Stopa bezrobocia

  3,2%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  7121,45 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  227,8 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - siepien 2021)

  5 962
 • Podmioty gospodarki narodowej

  157 483

 

Aktualizacja, stan na 31.08.2021 r.

 • Ludność (stan na  31.12.2020 r.)

  3 410,4 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  75,7 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,9%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 142,54 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  525,8 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - sierpien 2021)

  13 077
 • Podmioty gospodarki narodowej

  439 151

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny