Aktualizacja dnia 27.12.2018

 • Ludność (stan na  X 2018)

  769,5 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  11,5 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,4%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5 240,25 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  220,1 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - sierpień)

  7609
 • Podmioty gospodarki narodowej

  139 547

 

Aktualizacja dnia 27.12.2018

 • Ludność (stan na 31 XII 2017)

  3 395,7 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  69,4 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,6%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  4 713,72 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  501,4 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - sierpień)

  14584
 • Podmioty gospodarki narodowej

  388 598

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe