Aktualizacja, stan na 30.12.2020 r.

 • Ludność (stan na 30 VI 2020)

  781,0 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  15,7 tys.
 • Stopa bezrobocia

  3,1%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 881,98 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  218,2 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - grudzień 2020)

  10 074
 • Podmioty gospodarki narodowej

  152 837

 

Aktualizacja, stan na 31.12 2020 r.

 • Ludność (stan na  30 VI 2020 r.)

  3 413,9 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  83,1 tys.
 • Stopa bezrobocia

  5,3%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5 953,28 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  516,8 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-grudzień 2020)

  19 734
 • Podmioty gospodarki narodowej

  426 306

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny