Aktualizacja, kwiecień 2022

 • Ludność (stan na 31.12.2021)

  782,1 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  13,8 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,7 %
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  8 309,63 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  233,9 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień 2022)

  3 739
 • Podmioty gospodarki narodowej

  161 937
Aktualizacja, kwiecień 2022

 • Ludność (stan na  31.12.2021)

  3 407,7 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  68,6 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,4 %
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 908,64 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  538,7 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień 2022)

  7 811
 • Podmioty gospodarki narodowej

  449 597

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny