Aktualizacja, sierpień 2022

 • Ludność (stan na 31.12.2021)

  782,1 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  13,4 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,6 %
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  8 092,19 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  236,9 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-sierpień 2022)

  6 385
 • Podmioty gospodarki narodowej

  165 201
Aktualizacja, sierpień 2022

 • Ludność (stan na  31.12.2021)

  3 407,7 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  63,8 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,1 %
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 767,71 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  543,1 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-sierpień 2022)

  14 670
 • Podmioty gospodarki narodowej

  457 020
   

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny