Aktualizacja, luty 2022

 • Ludność (stan na 30.06.2021)

  780,8 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  14,4 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,8 %
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  8 046,66 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  229,9 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-luty 2022)

  1 718
 • Podmioty gospodarki narodowej

  160 971
Aktualizacja, luty 2022

 • Ludność (stan na  30.06.2021)

  3 408,5 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  71,9 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,6 %
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 506,01 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  534,6 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-luty 2022)

  3 684
 • Podmioty gospodarki narodowej

  446 724

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny