Aktualizacja dnia 27.12.2018

 • Ludność (stan na VI 2018)

  771,1 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  11,7 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,4%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 255,29
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  223,1tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń- marzec 2019)

  3 500
 • Podmioty gospodarki narodowej

  142 339 

 

Aktualizacja dnia 27.12.2018

 • Ludność (stan na styczeń 2019)

  3400,6 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  72,4 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,8%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5263,53 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  525,1 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (MARZEC 2019)

  525,1 tys.
 • Podmioty gospodarki narodowej

  396 509


 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe