Aktualizacja, stan na 31.05.2021 r.

 • Ludność (stan na 31.12.2020 r.)

  780,0 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  16,9 tys.
 • Stopa bezrobocia

  3,3%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 920,92 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  225,5 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - maj 2021)

  3 591
 • Podmioty gospodarki narodowej

  155 564

 

Aktualizacja, stan na 31.05.2021 r.

 • Ludność (stan na  31.12.2020 r.)

  3 410,4 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  81,5 tys.
 • Stopa bezrobocia

  5,3%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5 784,62 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  522,4 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - maj 2021)

  7 976
 • Podmioty gospodarki narodowej

  433 554

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny