Aktualizacja dnia 19.10.2018

 • Ludność (stan na 31 XII 2017)

  767,3 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  11,8 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,5%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5168,06 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  221,3 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - sierpień)

  6068
 • Podmioty gospodarki narodowej

  138 131

 

Aktualizacja dnia 19.10.2018

 • Ludność (stan na 31 XII 2017)

  3 391,4 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  70,6 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,8%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  4653,42 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  503,0 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - sierpień)

  11675
 • Podmioty gospodarki narodowej

  384 849

 

Partnerzy CeBiM

 Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe