Aktualizacja dnia 29.07.2019

 • Ludność (stan na XII 2018)

  771,1 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  11,0 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,3%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5685,82
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  223,6 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania ( 2019)

  7101
 • Podmioty gospodarki narodowej

  143 987

 

Aktualizacja dnia 29.07.2019

 • Ludność (stan na grudzień 2018)

  3400,6 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  66,1 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,2%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5059,44 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  525,0 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (2019)

  11207
 • Podmioty gospodarki narodowej

  402 401

   

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe