Aktualizacja dnia 09.01.2020

 • Ludność (stan na VI 2019)

  774,8 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  9,9 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,0%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5 790,78
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  220,9 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania ( styczeń - listopad 2019)

  12 594
 • Podmioty gospodarki narodowej

  146 584

 

Aktualizacja dnia 9.01.2020

 • Ludność (stan na  VI 2019)

  3 404,9 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  61,4 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,0%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5 214,35 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  519,7 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (2019)

  20 160
 • Podmioty gospodarki narodowej

  409 838

   

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny