Aktualizacja dnia 23.09.2019

 • Ludność (stan na XII 2018)

  771,1 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  11,0 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,2%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5731,18
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  223,6 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania ( 2019)

  7499
 • Podmioty gospodarki narodowej

  144 448

 

Aktualizacja dnia 29.07.2019

 • Ludność (stan na grudzień 2018)

  3400,6 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  63,7 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,2%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5180,98 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  525,1 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (2019)

  11256
 • Podmioty gospodarki narodowej

  404025

   

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe