Aktualizacja, styczeń 2023

 • Ludność (stan na 30.06.2022)

  802,8 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  12,1 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,3 %
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  8 439,85 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  242,2 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń 2023)

  1 066
 • Podmioty gospodarki narodowej

  168 736
Aktualizacja, styczeń 2023

 • Ludność (stan na  30.06.2023)

  3 428,9 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  67,9 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,8 %
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  7 129,79 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  547,4 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń 2023)

  2 166
 • Podmioty gospodarki narodowej

  463 781

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny