Aktualizacja, stan na IV 2020 r.

 • Ludność (stan na XII 2019)

  779,1 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  10,9 tys.
 • Stopa bezrobocia

  2,2%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  6 183,67 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  218,6 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń - kwiecień 2020)

  3897
 • Podmioty gospodarki narodowej

  148 741

 

Aktualizacja, stan na IV 2020 r.

 • Ludność (stan na  XII 2019 r.)

  3 410,9 tys.
 • Bezrobotni zarejestrowani

  73,2 tys.
 • Stopa bezrobocia

  4,8%
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  5 305,19 zł
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  515,9 tys.
 • Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień 2020)

  6640
 • Podmioty gospodarki narodowej

  413893

   

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny