Współpraca CeBiM na świecie

Aktywności Centrum Business in Małopolska realizowane są zarówno na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. CeBIM organizuje liczne aktywności na rzecz wsparcia przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności m.in. poprzez ekspansję na zagraniczne rynki zbytu. Udział w targach, konferencjach, spotkaniach B2B, forach pozwala na właściwą promocję potencjału gospodarczego firm działających na terenie Województwa Małopolskiego i dotarcie z ofertą do potencjalnych partnerów handlowych. Poniżej prezentowane są wybrane wydarzenia gospodarcze na świecie, w których aktywnie uczestniczyło Centrum Business in Małopolska.
 

Niemcy

Targi Expo Real (2016, 2017 i 2018) - są to największe w Europie targi inwestycyjne oraz największe targi B2B w branży nieruchomości komercyjnych w Europie. Wydarzenie koncentruje się na budowaniu relacji biznesowych i współpracy na rynku nieruchomości. Wśród uczestników Expo Real znajdują się reprezentanci całej branży nieruchomości: deweloperzy i kierownicy projektów, inwestorzy i instytucje finansujące, doradcy i pośrednicy, architekci i planiści, zarządcy portfeli nieruchomości i menedżerowie rozwoju, jak również przedstawiciele regionów gospodarczych i miast.

 • Branża nieruchomości komercyjnych
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Regionu

Hanover Messe (2017) – to największe i najważniejsze targi technologii, innowacji i automatyki w przemyśle, które obejmują szeroki zakres tematyczny jak: R&D, automatyka przemysłowa i IT, dostawy przemysłowe, inżynieria i usługi produkcyjne, a także energia i technologie środowiskowe. Odbywające się w Hanowerze targi przyciągają wystawców i zwiedzających z całego świata.

 • Branża przemysłowa
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Regionu

Ukraina

Międzynarodowe Forum Medyczne w Kijowie (2017) - największa impreza wystawiennicza na Ukrainie skierowana do przedstawicieli z branży medycznej, farmaceutycznej oraz turystyki medycznej, zainteresowanych promocją swoich towarów i usług oraz poznaniem aktualnych trendów rozwoju międzynarodowej turystyki medycznej.

 • Branża medyczna, farmaceutyczna
 • Prezentacja potencjału Regionu w obszarze LifeScience

Kazachstan

Expo Future Energy Astana (2017) - to największe międzynarodowe targi zrzeszające wystawców z całego świata, z ponad 100 krajów. Tematem przewodnim wydarzenia była przyszłość energetyczna, celem wsparcia wysiłków w poszukiwaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, aby zaspokoić rosnący globalny popyt.

 • Branża energetyczna
 • Prezentacja potencjału Regionu w obszarze energii zrównoważonej  

Francja

Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes (2017) - to jedno z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć tego typu w Europie, które corocznie przyciąga do Palais des Festivals tysiące wystawców oraz uczestników z całego świata. To wyjątkowe wydarzenie stanowi okazję, aby nawiązać nowe, branżowe kontakty biznesowe, prowadzić negocjacje oraz zawierać kontrakty inwestycyjne. Formuła targów skoncentrowana jest na budowaniu bezpośrednich relacji biznesowych oraz wymianie doświadczeń pomiędzy profesjonalistami z różnych branż, co doskonale wpisało się w promocję oferty Małopolski oraz pozwoliło po-znać specyfikę naszego regionu.

 • Branża nieruchomości
 • Prezentacja oferty gospodarczej regionu

Hiszpania

Mobile World Congress Barcelona (2018) - to największe europejskie targi branży IT/ICT. Wydarzenie skierowane jest głównie do operatorów sieci komórkowych, programistów i analityków działających w branży telekomunikacyjnej. To coroczne wydarzenie gromadzi producentów innowacyjnych urządzeń i pozwala zobaczyć najbardziej interesujące technologie. Targi w Barcelonie to także doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami, przełomowymi technologiami oraz nowymi pomysłami, które mogą zainteresować wszystkich zwiedzających.

 • Branża IT/ICT
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Regionu

Azerbejdżan

Misja do Baku (2018) - na zaproszenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, przedstawiciele Centrum Business in Małopolska oraz firmy reprezentujące branżę kosmetyczną, obuwniczą i stomatologiczną z Małopolski wezmą udział w misji gospodarczej do Azerbejdżanu.

W spotkaniach w Baku, które zaplanowane są na 5 , 6 i 7 listopada weźmie udział ponad 30 azerbejdżańskich instytucji otoczenia biznesu, a także przedsiębiorcy zainteresowani współpracą handlową z Małopolską. Obecnie Azerbejdżan wskazywany jest jako jeden z priorytetowych obszarów dla naszych inwestycji w przemyśle energetycznym, ale również w sektorze medycznym, kosmetycznym, rolnym, turystycznym, odzieżowym oraz wysokich technologii.

 • Branża kosmetyczna, obuwnicza, stomatologiczna
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Małopolski

Iran

Międzynarodowe targi żywności iFood Mashhad (2017) - targi specjalizują się w dziedzinie żywności i przetwórstwa. W wydarzeniu bierze udział ponad 207 wystawców oraz ponad 12 tys. odwiedzających.

 • Branża spożywcza
 • Prezentacja potencjału gospodarczego Regionu oraz oferty firm z branży spożywczej

Chiny

The EU-China Business & Technology Cooperation Fair (2017) - w dniach 2-6 listopada 2016 roku przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. promowali w Chinach strategiczny projekt Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

Targi stanowią platformę współpracy oraz wymiany informacji handlowych i technologicznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz Chińską Republiką Ludową. Podczas wydarzenia odbyły się liczne spotkania dotyczące m.in. zagadnień związanych z ochroną środowiska, biofarmaceutyką, energią odnawialną, lotnictwem, chemią oraz barnżą ICT. Goście odwiedzjący stoisko wystawiennicze Małopolski mogli zapoznać się z ofertą inwestycyjną Regionu.

 • Branża ICT, chemiczna,
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Małopolski oraz projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Beautyworld Middle East, Dubaj (2018) - to największa i najważniejsza impreza targowa branży kosmetycznej w regionie bliskiego wschodu oraz jedna z trzech największych wystaw na świecie. W wydarzeniu bierze udział ponad 1700 wystawców z 62 krajów.

 • Branża kosmetyczna
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Regionu

Gitex, Dubaj (2018) - to jedne z największych i najważniejszych targów branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych na Bliskim Wschodzie. Wydarzenie rokrocznie gromadzi inwestorów i przedsiębiorców z całego świata, umożliwiając wymianę informacji i doświadczeń na temat najnowszych technologii. Gitex Technology Week to wydarzenie, które wyznacza trendy w branży nowych technologii. Targi umożliwiają wystawcom z blisko 100 krajów, a także inwestorom i przedsiębiorcom z całego świata, nawiązanie kontaktów biznesowych.

 • Branża IT/ICT
 • Prezentacja oferty inwestycyjnej Regionu  

USA

W dniach 2-5.10.2017 r. odbyła się misji gospodarcza do Chicago. Misja została zaplanowana w związku z uruchomieniem od lipca 2017 r. bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Kraków-Chicago. Głównym celem misji była prezentacja oferty małopolskich firm oraz nawiązanie kontaktów z amerykańskimi przedsiębiorcami. Małopolska od lat cieszy się dobrą opinią wśród amerykańskich przedsiębiorców. To właśnie tu powstają kolejne centra badawczo-rozwojowe, centra usług biznesowych czy zakłady przemysłowe, a inwestycje amerykańskich firm w Małopolsce sięgają 5 mld $.

Senegal

W dniach 9 - 13 lipca 2018 r. miała miejsce misja gospodarcza przedsiębiorców zrzeszonych w Sądeckiej Izbie Gospodarczej do Dakaru. Program misji obejmował spotkania w Ambasadzie RP w Senegalu, w instytucjach otoczenia biznesu odpowiedzialnych za inwestycje oraz eksport, izbie przemysłowej oraz spotkania B2B. Ważnym impulsem do podjęcia idei zorganizowania misji do Senegalu była deklaracja dynamicznej i partnerskiej współpracy, w tym także w obszarze gospodarki, wyrażona w 2016 r. przez prezydentów Polski i Senegalu, podczas wizyty w Polsce Prezydenta Republiki Senegalu Macky’ego Salla. Przy tej okazji, jako gospodarcze priorytety Senegalu, które mogą stanowić pole do współpracy z Polską wymienione zostały takie obszary jak: przemysł budowlany i rolno-spożywczy, infrastruktura transportowa, przemysł maszynowy i energetyczny, a także edukacja i turystyka.

W ramach projektu Business in Małopolska – Partnership Network , realizowanego wspólnie w latach 2013-2015 przez Województwo Małopolskie i Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego utworzono sieć przedstawicielstw gospodarczych Małopolski:

 • na Ukrainie, w Obwodzie Lwowskim, we współpracy z Lwowską Izbą Przemysłowo – Handlową,
 • w rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim, we współpracy z Fundacją Wiedzy i Technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw Victoria w Kaliningradzie,
 • na Łotwie w Rydze przy Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej.

Rolą gospodarczych przedstawicielstw Małopolski jest zapewnienie stałego przepływu danych pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i firmami, ułatwienie bezpośredniego dostępu do kontaktów z przedsiębiorcami i długotrwałe utrzymywanie międzynarodowych powiązań handlowych.

Przedstawicielstwa, obsługiwane przez rosyjskich, łotewskich i ukraińskich Partnerów Projektu pełnią funkcję informacyjno – promocyjną dla regionu Małopolski, są także wsparciem dla małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą oraz znalezieniem partnerów biznesowych w krajach i regionach uczestniczących w projekcie.
 

W ramach projektu utworzono gospodarcze przedstawicielstwa Małopolski:

Przedstawicielstwo gospodarcze w Kaliningradzie

Kontakt:
Fundacja Wiedzy i Technologii dla Małego i Średniego Biznesu „Victoria”
Oleg Matukevich / Yulia Kandalova
Ul. Gorkogo 55, 236029 Kaliningrad, Rosja
Tel: 7 4012 777155, 7 4012 777156
e-mail: malopolska@inok.ru

Przedstawicielstwo gospodarcze w Rydze

Kontakt:
Bałtycka Akademia Międzynarodowa
Inese Ratanova
ul. Łomonosowa 4, Ryga, Łotwa
tel: 371 671 00 232
e-mail: inese.ratanova@bsa.edu.lv

Przedstawicielstwo gospodarcze we Lwowie

Kontakt:
Lwowska Izba Przemysłowo – Handlowa
Yuriy Bulyk
Stryjski Park 14, Lwów, Ukraina
tel: 380 322 956317, 380 322 764611
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny