Pobierz plik

Eksport stał się jednym z filarów wzrostu polskiej gospodarki. Od wielu lat zauważalne jest dynamiczne zwiększanie wartości zagranicznej sprzedaży towarów w relacji do PKB.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny