pdf

Porady

Doing business in Małopolska

pdf

Porady

Niniejszy przewodnik jest uzupełnieniem oraz odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez Czytelników i Użytkowników przewodnika Praktyczna komercjalizacja B+R.

Partnerzy CeBiM

 Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe