Pobierz plik

To tutaj, w Małopolsce tradycja i nowoczesność tworzą wyjątkowe produkty rolno-spożywcze, wyroby przemysłu przetwórczego i płody rolne, znajdujące uznanie na rynkach zagranicznych (wersja angielska)

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny