pdf

Opracowania
pdf

Opracowania

„Health and Wellness tourism in Poland ” szacuje , że na przestrzeni lat 2006 – 2011 wartość rynku usług w dziedzinie turystyki zdrowotnej (bez turystyki wellness i uzdrowiskowej) wzrosła o ponad 75%, z 2,31 mld zł do 4,04 mld zł, by w roku 2016 osiągnąć szacunkową wartość ok. 7 mld złotych. (wesrja angielska)

pdf

Opracowania

Prace małopolskich projektantów w dziedzinie wzornictwa, mody, mebli czy innych elementów wyposażenia wnętrz, stają się wzorem dla całej branży. To jedyna w swoim rodzaju dziedzina, gdzie koncepcja „artystyczna” tak ściśle łączy się z „produkcją” i sukcesem rynkowym. (werska angielska)

pdf

Opracowania

Małopolska posiada historyczne tradycje w projektowaniu i wykonaniu elementów architektury wnętrz, wyposażenia powierzchni mieszkalnych, biurowych i handlowych, w produkcji mebli i elementów wykończeniowych stosowanych w budownictwie.(wersja angielska)

pdf

Opracowania

W Małopolsce nowoczesność oparta na najlepszych tradycjach polskiej przedsiębiorczości znajduje swoje zastosowanie m.in. w innowacyjnych technologiach dla budownictwa. To jedna z najszybciej rozwijających się branż gospodarki regionalnej.(wersja angielska)

pdf

Opracowania

To tutaj, w Małopolsce tradycja i nowoczesność tworzą wyjątkowe produkty rolno-spożywcze, wyroby przemysłu przetwórczego i płody rolne, znajdujące uznanie na rynkach zagranicznych (wersja angielska)

pdf

Opracowania

Publikacja Mapa Marek regionu Małopolska jest jednym z zadań projektu „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych”, który służy promocji gospodarczej regionu Małopolska.

pdf

Opracowania

Przykłady udanych krakowskich startupów można mnożyć. Fenomenalny sukces osiągnął Estimote, produkujący designerskie czujniki, tzw. beacony, idealne do przestrzeni komercyjnych. (wersja angielska)

pdf

Opracowania

Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarki lub nauki, które każdy z polskich regionów zidentyfikował i będzie rozwijał w perspektywie 2014-2020. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary, pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego.(wersja angielska)

pdf

Opracowania

Kraków, as the capital of Małopolska, is, according to various sources, the headquarter for 100-200 startups

pdf

Opracowania

Demographic  characteristics of Krakow and Małopolska and  the main demographic trends.

pdf

Opracowania

Małopolska is ranked fourth in the ranking of regional investment attractiveness published by Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Institute for Market Economy Research)

pdf

Opracowania

The presented report aims to describe the functioning of the modern business and the R&D sectors in the Małopolskie province.

pdf

Opracowania

Characteristics of the life science market

pdf

Opracowania

Characteristics of the ICT industry in the Małopolska region

pdf

Opracowania

metal, machine, automotive and electrotechnical industries

pdf

Opracowania

food, wood, mining, construction, agricultural production industries

pdf

Opracowania

Przedmiotem analizy jest działalność innowacyjna oraz badawczo-rozwojowa małopolskich podmiotów gospodarczych i instytucji.

pdf

Opracowania

Przedstawiamy Państwu artykuł pt. "Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie", który został przygotowany przez Pana Adriana Grycuka, specjalistę ds. systemu gospodarczego Biura Analiz Sejmowych. Artykuł obrazuje przydatność koncepcji o pozytywnym wpływiei ich mieszkańców.

pdf

Opracowania

Wyniki 11. edycji badania "Klimat inwestycyjny w Polsce", przeprowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z firmą Grand Thornton i bankiem HSBC.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny