pdf

Publikacje

Najnowszy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latah 2021-2022, to publikacja, która porusza wiele kwestii, istotnych dla tego sektora, takie jak np. inflacja, wzrost gospodarczy, perspektywy wzrostu konsumpcji i inwestycji, sytuacja na ry ...

pdf

Publikacje

Przemysł 4.0 to termin dający wyraz szeregowi współczesnych i przewidywanych na najbliższe lata zmian, spowodowanych cyfrowo uwarunkowaną transformacją przemysłu, prowadzącą do postępującej mechanizacji produkcji. P4.0 to trend globalny, którego geneza i siła napędowa łączone są ze społeczeństwami wysokorozwiniętymi, technologicznie zaawansowanymi. Mimo to, jego potencjał i ścieżka rozwoju mogą być silnie uwarunkowane w skali gospodarek krajowych czy nawet regionalnych.

pdf

Publikacje

W środę, 8 grudnia 2021 opublikowany został raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021” opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). To już kolejny ranking, w którym Kraków zajmuje pozycję lidera.

pdf

Publikacje

O atrakcyjności Metropolii Krakowskiej stanowi ciągły rozwój gospodarczy. Wspierając działania z nim związane, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przygotowała wyjątkową publikację „Metropolia Krakowska - Metropolia możliwości”, która przybliża inwestorom, a także mie ...

pdf

Raporty

Мета цієї публікації - показати переваги інвестування в Малопольщу. Вона орієнтована в основному на іноземних інвесторів, але вітчизняні підприємці також знайдуть у ній корисну інформацію як про сам регіон, так і про ведення бізнесу в Польщі.

pdf

Raporty

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie korzyści, jakie płyną z inwestowania w Małopolsce. Kierujemy ją głównie do inwestorów zagranicznych, jednak także przedsiębiorcy krajowi znajdą w niej przydatne informacje, dotyczące zarówno samego regionu, jak i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

pdf

Raporty

Najnowszy raport o krakowskim rynku IT 2022 - publikacja MOTIFE i ASPIRE. Połączenia badań rynkowych z opiniami lokalnych ekspertów tworzy niezwykle kompleksowe i aktualne źródło wiedzy o krakowskim rynku IT. Jest niezwykle cenna dla wszystkich, którzy starają się być na bieżąco z trendami rynkowymi, a także dla tych firm, które rozważają wejście na rynek w Krakowie. Polecamy uwadze!

 

pdf

Raporty

Z okazji jubileuszu 30-lecia KUKE wspólnie z ośrodkiem analitycznym SpotData przygotowała raport podsumowujący trzy dekady polskiego eksportu. To właśnie eksport był i jest zasadniczym czynnikiem determinującym modernizację naszej gospodarki i sprzyjającym zwiększaniu dynamiki PKB.

pdf

Raporty

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie korzyści, jakie płyną z inwestowania w Małopolsce. Kierujemy ją głównie do inwestorów zagranicznych, jednak także przedsiębiorcy krajowi znajdą w niej przydatne informacje, dotyczące zarówno samego regionu, jak i prowadzenia działa ...

pdf

Raporty

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie korzyści, jakie płyną z inwestowania w Małopolsce. Kierujemy ją głównie do inwestorów zagranicznych, jednak także przedsiębiorcy krajowi znajdą w niej przydatne informacje, dotyczące zarówno samego regionu, jak i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

pdf

Raporty

Wartość wysłanych towarów i usług z Małopolski w 2018 roku po raz pierwszy przekroczyła barierę 10 mld, co daje jej 6 miejsce wśród regionów. 

pdf

Raporty

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP to raport opracowany przez zespół ekspercki Ośrodka THINKTANK pod kierunkiem Zbigniewa Gajewskiego. Jest on częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.

pdf

Raporty

Raport „Czy Polska ma szansę stać się hubem IT Europy” to efekt kompleksowego badania Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga we współpracy z Organizacją Pracodawców Sektora IT (SoDA) zrealizowanego przez agencję badawczą Kantar Millward Brown.

pdf

Raporty

Eksport stał się jednym z filarów wzrostu polskiej gospodarki. Od wielu lat zauważalne jest dynamiczne zwiększanie wartości zagranicznej sprzedaży towarów w relacji do PKB.

pdf

Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Banku Pekao S.A., który podsumuje osiągnięcia gospodarcze ostatniego trzydziestolecia.

pdf

Raporty

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeanalizował 35 miast średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze usług biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D).

pdf

Raporty

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w województwie małopolskim w 2016 roku osiągnęła poziom 1 418,9 mln USD i była wyższa o ponad 200 mln USD w stosunku do wartości w 2015 roku, która wyniosła 1 196,1 mln USD.

pdf

Raporty

Na koniec 2016 roku województwo małopolskie zamieszkiwane było przez 3 382 260 osób (stan na 31 grudnia). Stanowiło to 8,8% ludności kraju i lokowało województwo na 4. miejscu pod względem liczby mieszkańców, po województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

pdf

Raporty

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego – sierpień 2018

pdf

Raporty

Niniejszy raport powstał na zamówienie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jako kolejna edycja raportów atrakcyjności regionów.

pdf

Raporty

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

pdf

Raporty

Niniejszy raport stanowi diagnozę sytuacji w handlu zagranicznym w Małopolsce i Polsce w roku 2015. Jest on kontynuacją badań handlu zagranicznego, które były realizowane przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, działające w ramach Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

pdf

Raporty

Celem badania „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2015 i 2016 roku” była diagnoza zjawisk zachodzących w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na terenie województwa małopolskiego. Szczególnie istotne dla procesu badawczego było oszacowanie wielkości napływu inwestycji zagranicznych w latach 2015 i 2016.

pdf

Raporty

Współczesne procesy gospodarcze oraz rozwojowe kształtują się w coraz bardziej specyficznych układach powiązań, w których wytworzenie innowacyjnych bądź zaawansowanych technologicznie rozwiązań wymaga współpracy przedsiębiorstw z administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu czy instytucjami naukowo-badawczymi.

pdf

Raporty

Raport obrazuje sytuację związaną z rozwojem handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce w 2016 roku. Wiele informacji zawartych w publikacji dotyczy także pozostałych województw.

pdf

Opracowania
pdf

Opracowania

„Health and Wellness tourism in Poland ” szacuje , że na przestrzeni lat 2006 – 2011 wartość rynku usług w dziedzinie turystyki zdrowotnej (bez turystyki wellness i uzdrowiskowej) wzrosła o ponad 75%, z 2,31 mld zł do 4,04 mld zł, by w roku 2016 osiągnąć szacunkową wartość ok. 7 mld złotych. (wesrja angielska)

pdf

Opracowania

Prace małopolskich projektantów w dziedzinie wzornictwa, mody, mebli czy innych elementów wyposażenia wnętrz, stają się wzorem dla całej branży. To jedyna w swoim rodzaju dziedzina, gdzie koncepcja „artystyczna” tak ściśle łączy się z „produkcją” i sukcesem rynkowym. (werska angielska)

pdf

Opracowania

Małopolska posiada historyczne tradycje w projektowaniu i wykonaniu elementów architektury wnętrz, wyposażenia powierzchni mieszkalnych, biurowych i handlowych, w produkcji mebli i elementów wykończeniowych stosowanych w budownictwie.(wersja angielska)

pdf

Opracowania

W Małopolsce nowoczesność oparta na najlepszych tradycjach polskiej przedsiębiorczości znajduje swoje zastosowanie m.in. w innowacyjnych technologiach dla budownictwa. To jedna z najszybciej rozwijających się branż gospodarki regionalnej.(wersja angielska)

pdf

Opracowania

To tutaj, w Małopolsce tradycja i nowoczesność tworzą wyjątkowe produkty rolno-spożywcze, wyroby przemysłu przetwórczego i płody rolne, znajdujące uznanie na rynkach zagranicznych (wersja angielska)

pdf

Opracowania

Publikacja Mapa Marek regionu Małopolska jest jednym z zadań projektu „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych”, który służy promocji gospodarczej regionu Małopolska.

pdf

Opracowania

Przykłady udanych krakowskich startupów można mnożyć. Fenomenalny sukces osiągnął Estimote, produkujący designerskie czujniki, tzw. beacony, idealne do przestrzeni komercyjnych. (wersja angielska)

pdf

Opracowania

Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarki lub nauki, które każdy z polskich regionów zidentyfikował i będzie rozwijał w perspektywie 2014-2020. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary, pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego.(wersja angielska)

pdf

Opracowania

Kraków, as the capital of Małopolska, is, according to various sources, the headquarter for 100-200 startups

pdf

Opracowania

Demographic  characteristics of Krakow and Małopolska and  the main demographic trends.

pdf

Opracowania

Małopolska is ranked fourth in the ranking of regional investment attractiveness published by Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Institute for Market Economy Research)

pdf

Opracowania

The presented report aims to describe the functioning of the modern business and the R&D sectors in the Małopolskie province.

pdf

Opracowania

Characteristics of the life science market

pdf

Opracowania

Characteristics of the ICT industry in the Małopolska region

pdf

Opracowania

metal, machine, automotive and electrotechnical industries

pdf

Opracowania

food, wood, mining, construction, agricultural production industries

pdf

Opracowania

Przedmiotem analizy jest działalność innowacyjna oraz badawczo-rozwojowa małopolskich podmiotów gospodarczych i instytucji.

pdf

Opracowania

Przedstawiamy Państwu artykuł pt. "Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie", który został przygotowany przez Pana Adriana Grycuka, specjalistę ds. systemu gospodarczego Biura Analiz Sejmowych. Artykuł obrazuje przydatność koncepcji o pozytywnym wpływiei ich mieszkańców.

pdf

Opracowania

Wyniki 11. edycji badania "Klimat inwestycyjny w Polsce", przeprowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z firmą Grand Thornton i bankiem HSBC.

pdf

Badania

Polska to dobre miejsce do inwestycji - deklarują zagraniczne firmy, czyli respondenci 12 edycji badania „Klimat Inwestycyjny”, zrealizowanego przez PAIH, Grant Thornton oraz HSBC. Już trzeci rok z rzędu klimat do inwestowania w Polsce został oceniony na 3,7 pkt na 5 możliwych, a a ...

pdf

Badania

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski została przygotowana przez Fundację Rozwoju Badań Społecznych przy współpracy z INTECH PK Sp. z o.o. na zlecenie Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację dokumentu z roku 2015.

pdf

Badania

Opracowanie „Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski” zostało przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

png

Wydawnictwa

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego grudniowego wydania magazynu Business in Małopolska. Szczególnie polecamy uwadze wywiad z doktorem Marcinem Mrowcem, ekonomistą, koordynatorem makroekonomicznym Europejskiego Kongresu Finansowego oraz artykuł na temat EpicVR. Wirtualna rzeczy ...

png

Wydawnictwa

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wrześniowego wydania magazynu Business in Malopolska. Szczególnie polecamy uwadze wywiad z najmłodszym profesorem w Polsce Panem  Mateuszem Krystianem Hołdą oraz artykuł o „kosmicznej” sieci NEREUS.

pdf

Wydawnictwa

W naszych najnowszych regionalnych informacjach gospodarczych znajdą Państwo artykuły m.in.o odnawialnych źródłach energii w Małopolsce oraz firmie meblowej Nawrocki.

pdf

Wydawnictwa

W naszych najnowszych regionalnych informacjach gospodarczych znajdą Państwo artykuły m.in.o solidarności Małopolski z Ukrainą oraz potencjale innowacyjnym Małopolski.

pdf

Wydawnictwa

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu biznesowego Województwa Małopolskiego, a w nim m.in.: wywiad z Marszałkiem Województwa Małopolskiego o tworzeniu Małopolski przyszłości, o sukcesji, jako szansie na przetrwanie firmy oraz o międzynarodowym sukcesie krakowskiej pracowni architektonicznej BXB studio.

pdf

Wydawnictwa

W naszych najnowszych regionalnych informacjach gospodarczych znajdą Państwo artykuły m.in. o potencjale inwestycyjnym w Małopolsce w rzeczywistości pandemicznej oraz o etykiecie w świecie biznesu.

pdf

Wydawnictwa

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu biznesowego Województwa Małopolskiego, a w nim m.in.: o tym dlaczego klimat Małopolski służy branży gier oraz o dwóch małopolskich firmach Columbus Energy SA i Airly z Nagrodami Gospodarczymi Prezydenta RP.

pdf

Wydawnictwa

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu biznesowego Województwa Małopolskiego, a w nim m.in.: pięć megatrendów makroekonomicznych na 2021 rok, propozycjach Banku Gospodarstwa Krajowego na trudne i dobre czasy oraz o krakowskiej firmie "Geneza" - stojącej na straży temperatury. 

pdf

Wydawnictwa

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu biznesowego Województwa Małopolskiego a w nim: zmiany w prawie zamówień publicznych, niezwykłe "wyspy" SLOWGUIDE, DISKUS - tu giną dane bezpowrotnie, gospodarka w dobie pandemii.

pdf

Wydawnictwa

Zapraszamy do lektury najnowszych wiadomości gospodarczych z Małopolski. W kolejnym numerze magazynu Business in Małopolska znajdą Państwo tematy dotyczące m.in.: spodziewanej rewolucji na rynku pracy, wyjątki od zasad wdrażania i rozliczania projektów w związku z COVID-19 a także przeczytają Państwo relację z Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

 

 

pdf

Wydawnictwa

Zapraszamy do lektury najnowszych wiadomości gospodarczych z Małopolski. W kolejnym numerze magazynu Business in Małopolska znajdą Państwo tematy dotyczące m.in.: Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, stanu gospodarki w czasach pandemii oraz przeczytają Państwo o najnowszym małopolskim wynalazku - respiratorze firmy VentilAid. Jeżeli zainteresował Państwa nasz kwartalnik, staliśmy się dla Państwa inspiracją lub mają Państwo spostrzeżenia na temat naszego magazynu uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
 

ANKIETA MAGAZYNU BUSINESS IN MAŁOPOLSKA

pdf

Wydawnictwa

Najserdeczniej zapraszamy do lektury  wiadomości gospodarczych z Województwa Małopolskiego. W najnowszym numerze Business in Małopolska przeczytają Państwo o sukcesach małopolskich firm oraz o możliwościach wsparcia działalności eksportowej w szczególności dla sektora Małych i Średnich przedsiębiorstw.

pdf

Wydawnictwa

Zapraszamy serdecznie do lektury najnowszego czasopisma Business in Małopolska. W grudniowym numerze prezentujemy przykłady innowacyjnych firm z małopolski, których produkty stały się gospodarczymi wizytówkami regionu w skali międzynarodowej. Ponadto znajdą Państwo wyczerpującą prognozę ekonomiczną perspektyw wzrostu polskiej gospodarki oraz aktualną analizę rynku HR w  Małopolsce. W najnowszym magazynie odnajdą Państwo również relację z misji przyjazdowej przedsiębiorców z Senegalu, organizowanej przez Zespół Centrum Business in Małopolska.

 
pdf

Wydawnictwa

Praca w rytmie Kaizen, czyli o tym jak japońska filozofia ciągłego doskonalenia sprawdza się w Małopolsce. Zachęcamy do zapozniania się z najnowszą inwestycją koncernu Mabuchi Motor w Polsce i analizą zależności pomiędzy Polakami i Japończykami.

 

pdf

Wydawnictwa

W kolejnym wydaniu naszego magazynu zapraszamy w podróż do Kazachstanu, który otwiera wrota do olbrzymiej gospodarki azjatyckiej. W tym wydaniu skupimy się także na działaniach wspierających nowe inwestycje po wejściu nowych przepisów regulujących działalność specjalnych stref ekonomicznych.

 

pdf

Wydawnictwa

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce ostatni  numer  „Business in Małopolska”, wydawany dotąd w tej formie w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”. Od czasu ukazania się pierwszej edycji, w maju ubiegłego roku, w kolejnych dziesięciu wydaniach staraliśmy się przybliżyć najciekawsze nowe kierunki eksportowe, zachęcić do udziału w wydarzeniach gospodarczych, pokazać przykłady dobrych praktyk tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami.    

pdf

Wydawnictwa

W bieżącym wydaniu „BiM”  przede wszystkim  zachęcamy do podróży do krajów kaukaskich: Gruzji, Armenii i Azerbejdżanuoraz ponowniew rejon Bliskiego Wschodu.

pdf

Wydawnictwa

W kolejnym numerze „BiM” sporo miejsca poświęcamy krajom arabskim. Zarówno wskazując jako intersujący kierunek dla realizacji strategii eksportu jak również  pokazując nasze dotychczasowe osiągnięcia – promocję regionalnych firm kosmetycznych w Dubaju,

pdf

Wydawnictwa

Kolejne miesiące realizacji naszego projektu, zwanego w skrócie „Power up…”, stoją pod znakiem nowych wydarzeń, wyzwań i rozszerzania „strefy wpływów” małopolskich przedsiębiorstw, które zechciały towarzyszyć       nam we wspólnych przedsięwzięciach.

pdf

Wydawnictwa

W bieżącym numerze skupiamy się na Hiszpanii, a przede wszystkim na katalońskim Mobile World Congress, podczas którego, dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu, zbudujemy stoisko dla potrzeb prezentacji małopolskich firm z branży nowych, innowacyjnych technologii.

pdf

Wydawnictwa

Tym razem proponujemy podróż do Wietnamu i to zarówno myślami, gdyż warto rozważyć możliwości jakie daje ten obiecujący azjatycki rynek, jak i osobiście, biorąc udział w polskiej misji gospodarczej do Wietnamu 27–30 listopada 2017 r.

pdf

Wydawnictwa
Po wakacyjnych podróżach, przygotowaniach do kolejnych miesięcy planowania, działania i podejmowania nowych wyzwań, proponujemy przyjrzenie się jeszcze jednemu  egzotycznemu rynkowi, czyli Chinom.
 

 

pdf

Wydawnictwa

W trzecim numerze „Business in Małopolska” staramy się zainteresować Państwa m.in. rynkiem i możliwościami działania w Islamskiej RepubliceIranu.   

pdf

Wydawnictwa

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru „Business in Małopolska”. Tym razem  opisujemy szerzej rynek  naszych zachodnich sąsiadów – rynek niemiecki.

pdf

Wydawnictwa

Mamy   przyjemność zaprosić do lektury pierwszego numeru nowego kwartalnika pt. „Business in Małopolska”, poświęconego  gospodarce naszego województwa. Kwartalnik jest elementem projektu pod nazwą „Power up your Business in Małopolska”.      

pdf

Wydawnictwa

Doing business in Małopolska

pdf

Wydawnictwa

Niniejszy przewodnik jest uzupełnieniem oraz odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez Czytelników i Użytkowników przewodnika Praktyczna komercjalizacja B+R.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny