Projekt zapewnia szerokie wsparcie procesu inwestycyjnego w Małopolsce, skupia się na zwiększaniu wsparcia działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw oraz wzmacnianiu znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej. W ramach projektu organizowany jest udział małopolskich przedsiębiorców w szkoleniach branżowych (eksport), targach eksportowych i inwestycyjnych, publikacja wydawnictw gospodarczych.

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2018
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny