Celem projektu było stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska” na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie oferty gospodarczej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm eksportowych oraz identyfikacji szans i zagrożeń dla rozwoju eksportu.

Okres realizacji: styczeń 2009 – sierpień 2010
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny