Projekt dotyczył utworzenia na terenie Rosji (Kaliningrad), Łotwy (Ryga) i Ukrainy (Lwów) Przedstawicielstw Gospodarczych Małopolski. Działaniom towarzyszyła kampania informacyjna, redakcja przewodników po rynkach krajów uczestniczących w projekcie oraz organizacja misji gospodarczych, spotkań B2B.

Okres realizacji: grudzień 2012 - grudzień 2015
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie, Fundacja „Victoria” (Rosja), Lwowska IPH (Ukraina), Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa)
Źródło finansowania: Działanie 8.2 Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny