Celem ogólnym projektu była promocja wybranych obszarów gospodarki regionalnej (biotechnologie, usługi wspólne, nowoczesne technologie) jako kierunków preferowanych inwestycji na terenie Małopolski oraz wzmocnienie wizerunku marki Małopolska w międzynarodowym środowisku gospodarczym.

okres realizacji: czerwiec 2012  - maj 2014
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny