Celem projektu było propagowanie i utrwalenie marki gospodarczej regionu na rynkach zagranicznych, poprzez promocję potencjału inwestycyjnego i eksportowego Małopolski, realizowano kampanie informacyjno-promocyjne, udział marki regionalnej w trakcie wydarzeń i misji zagranicznych oraz krajowych wydarzeń marketingowych.

Okres realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2012
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny