Celem projektu było usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza Województwa Małopolskiego. Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu współpracy wielu instytucji w Małopolsce miało poprawić skuteczność promocji potencjału gospodarczego regionu, a zwłaszcza zwiększyć standardy obsługi inwestorów i wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw w zakresie działalności eksportowej.

Okres realizacji: czerwiec 2010 – marzec 2011
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny