Celem projektu było wykreowanie pozycji społeczno- gospodarczej Małopolski na arenie międzynarodowej w szczególności w zakresie pokazania potencjału inwestycyjnego regionu. Główne działania dotyczyły promocji inwestycji w zagranicznych ośrodkach decyzyjnych, budowaniu sieci informacji o ofertach inwestycyjnych, podnoszenie kwalifikacji w ramach obsługi inwestora.

Okres realizacji: wrzesień 2008 – październik 2010
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny