Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Celem projektu było stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska” na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie oferty gospodarczej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm eksportowych oraz identyfikacji szans i zagrożeń dla rozwoju eksportu.

Okres realizacji: styczeń 2009 – sierpień 2010
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Invest in Małopolska

Celem projektu było wykreowanie pozycji społeczno- gospodarczej Małopolski na arenie międzynarodowej w szczególności w zakresie pokazania potencjału inwestycyjnego regionu. Główne działania dotyczyły promocji inwestycji w zagranicznych ośrodkach decyzyjnych, budowaniu sieci informacji o ofertach inwestycyjnych, podnoszenie kwalifikacji w ramach obsługi inwestora.

Okres realizacji: wrzesień 2008 – październik 2010
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska

Celem projektu było usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza Województwa Małopolskiego. Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu współpracy wielu instytucji w Małopolsce miało poprawić skuteczność promocji potencjału gospodarczego regionu, a zwłaszcza zwiększyć standardy obsługi inwestorów i wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw w zakresie działalności eksportowej.

Okres realizacji: czerwiec 2010 – marzec 2011
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość

Celem projektu było propagowanie i utrwalenie marki gospodarczej regionu na rynkach zagranicznych, poprzez promocję potencjału inwestycyjnego i eksportowego Małopolski, realizowano kampanie informacyjno-promocyjne, udział marki regionalnej w trakcie wydarzeń i misji zagranicznych oraz krajowych wydarzeń marketingowych.

Okres realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2012
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Grow with us

Celem ogólnym projektu była promocja wybranych obszarów gospodarki regionalnej (biotechnologie, usługi wspólne, nowoczesne technologie) jako kierunków preferowanych inwestycji na terenie Małopolski oraz wzmocnienie wizerunku marki Małopolska w międzynarodowym środowisku gospodarczym.

okres realizacji: czerwiec 2012  - maj 2014
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Partnership Network

Projekt dotyczył utworzenia na terenie Rosji (Kaliningrad), Łotwy (Ryga) i Ukrainy (Lwów) Przedstawicielstw Gospodarczych Małopolski. Działaniom towarzyszyła kampania informacyjna, redakcja przewodników po rynkach krajów uczestniczących w projekcie oraz organizacja misji gospodarczych, spotkań B2B.

Okres realizacji: grudzień 2012 - grudzień 2015
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie, Fundacja „Victoria” (Rosja), Lwowska IPH (Ukraina), Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa)
Źródło finansowania: Działanie 8.2 Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe