Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Celem projektu było stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska” na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie oferty gospodarczej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm eksportowych oraz identyfikacji szans i zagrożeń dla rozwoju eksportu.

Okres realizacji: styczeń 2009 – sierpień 2010
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Power up your Business in Małopolska

Projekt dotyczy promocji potencjału eksportowego małopolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, promocji możliwości inwestowania na terenie regionu oraz wzmacniania wizerunku gospodarczego Małopolski. Projekt zapewnia uczestnictwo MSP w zagranicznych misjach gospodarczych, prezentację oferty inwestycyjnej na zagranicznych targach inwestycyjnych, szkolenia z obsługi inwestora dla jst. W ramach projektu wydawane jest czasopismo dla MSP pt. „Business in Małopolska”.

Okres realizacji: luty 2016 – styczeń 2019
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Business in Małopolska – Support and development for your company

Projekt zapewnia szerokie wsparcie procesu inwestycyjnego w Małopolsce, skupia się na zwiększaniu wsparcia działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw oraz wzmacnianiu znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej. W ramach projektu organizowany jest udział małopolskich przedsiębiorców w szkoleniach branżowych (eksport), targach eksportowych i inwestycyjnych, publikacja wydawnictw gospodarczych.

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2018
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Invest in Małopolska

Celem projektu było wykreowanie pozycji społeczno- gospodarczej Małopolski na arenie międzynarodowej w szczególności w zakresie pokazania potencjału inwestycyjnego regionu. Główne działania dotyczyły promocji inwestycji w zagranicznych ośrodkach decyzyjnych, budowaniu sieci informacji o ofertach inwestycyjnych, podnoszenie kwalifikacji w ramach obsługi inwestora.

Okres realizacji: wrzesień 2008 – październik 2010
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska

Celem projektu było usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza Województwa Małopolskiego. Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu współpracy wielu instytucji w Małopolsce miało poprawić skuteczność promocji potencjału gospodarczego regionu, a zwłaszcza zwiększyć standardy obsługi inwestorów i wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw w zakresie działalności eksportowej.

Okres realizacji: czerwiec 2010 – marzec 2011
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość

Celem projektu było propagowanie i utrwalenie marki gospodarczej regionu na rynkach zagranicznych, poprzez promocję potencjału inwestycyjnego i eksportowego Małopolski, realizowano kampanie informacyjno-promocyjne, udział marki regionalnej w trakcie wydarzeń i misji zagranicznych oraz krajowych wydarzeń marketingowych.

Okres realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2012
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Grow with us

Celem ogólnym projektu była promocja wybranych obszarów gospodarki regionalnej (biotechnologie, usługi wspólne, nowoczesne technologie) jako kierunków preferowanych inwestycji na terenie Małopolski oraz wzmocnienie wizerunku marki Małopolska w międzynarodowym środowisku gospodarczym.

okres realizacji: czerwiec 2012  - maj 2014
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Partnership Network

Projekt dotyczył utworzenia na terenie Rosji (Kaliningrad), Łotwy (Ryga) i Ukrainy (Lwów) Przedstawicielstw Gospodarczych Małopolski. Działaniom towarzyszyła kampania informacyjna, redakcja przewodników po rynkach krajów uczestniczących w projekcie oraz organizacja misji gospodarczych, spotkań B2B.

Okres realizacji: grudzień 2012 - grudzień 2015
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie, Fundacja „Victoria” (Rosja), Lwowska IPH (Ukraina), Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa)
Źródło finansowania: Działanie 8.2 Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny