Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” to oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski oraz dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Zapraszamy małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MSP oraz zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki do udziału w wydarzeniach zagranicznych i krajowych

Więcej

Okres realizacji: marzec 2019 – luty 2022
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny