Power up your Business in Małopolska 3

Projekt kierowany do małopolskich przedsiębiorców sektora MŚP, zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki, wzmocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwojem innowacji i  inwestycjami w naszym regionie.  

Więcej

Okres realizacji:  wrzesień 2020 r. – grudzień 2022 r.
Lider projektu: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Power up your Business in Małopolska 2

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” to oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski oraz dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Zapraszamy małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MSP oraz zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki do udziału w wydarzeniach zagranicznych i krajowych

Więcej

Okres realizacji: marzec 2019 – luty 2023
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

Więcej

Okres realizacji: marzec 2020 – czerwiec 2023
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Innowacyjna Małopolska

Innowacyjna Małopolska to projekt poświęcony wsparciu MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne, pomocy w transferze technologii oraz współpracy na linii nauka-biznes, promowaniu kreatywności i nowatorskich rozwiązań technologicznych małopolskich przedsiębiorców. Po szczegóły zapraszamy na stronę projektu.

Więcej

Okres realizacji: styczeń 2019 – grudzień 2022
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny