Power up your Business in Małopolska

Projekt dotyczy promocji potencjału eksportowego małopolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, promocji możliwości inwestowania na terenie regionu oraz wzmacniania wizerunku gospodarczego Małopolski. Projekt zapewnia uczestnictwo MSP w zagranicznych misjach gospodarczych, prezentację oferty inwestycyjnej na zagranicznych targach inwestycyjnych, szkolenia z obsługi inwestora dla jst. W ramach projektu wydawane jest czasopismo dla MSP pt. „Business in Małopolska”.

Okres realizacji: luty 2016 – styczeń 2019
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: MRPO 2014-2020, Działanie 3.3.

Business in Małopolska – Support and development for your company

Projekt zapewnia szerokie wsparcie procesu inwestycyjnego w Małopolsce, skupia się na zwiększaniu wsparcia działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw oraz wzmacnianiu znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej. W ramach projektu organizowany jest udział małopolskich przedsiębiorców w szkoleniach branżowych (eksport), targach eksportowych i inwestycyjnych, publikacja wydawnictw gospodarczych.

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2018
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: MRPO 2014-2020, Działanie 3.3.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe