SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Prowadzisz mikro, małą, średnią lub dużą firmę z siedzibą w Małopolsce (masz oddział lub filię)? Chcesz rozwijać swoją firmę, poszukujesz nowatorskich rozwiązań, by poprawić sytuację przedsiębiorstwa na rynku i zyskać przewagę konkurencyjną? Masz jasno określony cel rozwoju firmy, ale nie wiesz, w jaki sposób go zrealizować, a może brak Ci konkretnych pomysłów, ale nie brak odwagi, by zaskoczyć rynek nowymi produktami? Skorzystaj z usług Centrów Transferu Wiedzy, działających w ramach projektu SPIN.

Więcej

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z Małopolski, działających na rynku nie dłużej niż 3 lata, którzy chcą podnosić swoje kompetencje biznesowe oraz rozwijać własne firmy. Z oferty projektu mogą skorzystać też osoby planujące założenie działalności, poszukujące inspiracji i możliwości rozwoju.

Więcej

Okres realizacji: kwiecień 2020 r. – marzec 2023 r.
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.2

Power up your Business in Małopolska 3

Projekt kierowany do małopolskich przedsiębiorców sektora MŚP, zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki, wzmocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwojem innowacji i  inwestycjami w naszym regionie.  

Więcej

Okres realizacji:  wrzesień 2020 r. – czerwiec 2023 r.
Lider projektu: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

 

 

Power up your Business in Małopolska 2

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” to oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski oraz dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Zapraszamy małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MSP oraz zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki do udziału w wydarzeniach zagranicznych i krajowych

Więcej

Okres realizacji: marzec 2019 – wrzesień 2023
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

Więcej

Okres realizacji: marzec 2020 – czerwiec 2023
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Innowacyjna Małopolska

Innowacyjna Małopolska to projekt poświęcony wsparciu MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne, pomocy w transferze technologii oraz współpracy na linii nauka-biznes, promowaniu kreatywności i nowatorskich rozwiązań technologicznych małopolskich przedsiębiorców. Po szczegóły zapraszamy na stronę projektu.

Więcej

Okres realizacji: styczeń 2019 – grudzień 2022
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Celem projektu było stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska” na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie oferty gospodarczej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm eksportowych oraz identyfikacji szans i zagrożeń dla rozwoju eksportu.

Okres realizacji: styczeń 2009 – sierpień 2010
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Power up your Business in Małopolska

Projekt dotyczy promocji potencjału eksportowego małopolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, promocji możliwości inwestowania na terenie regionu oraz wzmacniania wizerunku gospodarczego Małopolski. Projekt zapewnia uczestnictwo MSP w zagranicznych misjach gospodarczych, prezentację oferty inwestycyjnej na zagranicznych targach inwestycyjnych, szkolenia z obsługi inwestora dla jst. W ramach projektu wydawane jest czasopismo dla MSP pt. „Business in Małopolska”.

Okres realizacji: luty 2016 – styczeń 2019
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Business in Małopolska – Support and development for your company

Projekt zapewnia szerokie wsparcie procesu inwestycyjnego w Małopolsce, skupia się na zwiększaniu wsparcia działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw oraz wzmacnianiu znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej. W ramach projektu organizowany jest udział małopolskich przedsiębiorców w szkoleniach branżowych (eksport), targach eksportowych i inwestycyjnych, publikacja wydawnictw gospodarczych.

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2018
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Invest in Małopolska

Celem projektu było wykreowanie pozycji społeczno- gospodarczej Małopolski na arenie międzynarodowej w szczególności w zakresie pokazania potencjału inwestycyjnego regionu. Główne działania dotyczyły promocji inwestycji w zagranicznych ośrodkach decyzyjnych, budowaniu sieci informacji o ofertach inwestycyjnych, podnoszenie kwalifikacji w ramach obsługi inwestora.

Okres realizacji: wrzesień 2008 – październik 2010
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska

Celem projektu było usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza Województwa Małopolskiego. Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu współpracy wielu instytucji w Małopolsce miało poprawić skuteczność promocji potencjału gospodarczego regionu, a zwłaszcza zwiększyć standardy obsługi inwestorów i wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw w zakresie działalności eksportowej.

Okres realizacji: czerwiec 2010 – marzec 2011
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość

Celem projektu było propagowanie i utrwalenie marki gospodarczej regionu na rynkach zagranicznych, poprzez promocję potencjału inwestycyjnego i eksportowego Małopolski, realizowano kampanie informacyjno-promocyjne, udział marki regionalnej w trakcie wydarzeń i misji zagranicznych oraz krajowych wydarzeń marketingowych.

Okres realizacji: styczeń 2011 – grudzień 2012
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Grow with us

Celem ogólnym projektu była promocja wybranych obszarów gospodarki regionalnej (biotechnologie, usługi wspólne, nowoczesne technologie) jako kierunków preferowanych inwestycji na terenie Małopolski oraz wzmocnienie wizerunku marki Małopolska w międzynarodowym środowisku gospodarczym.

okres realizacji: czerwiec 2012  - maj 2014
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny
Źródło finansowania: Działanie 8.1 Regionalny Program Operacyjny

Business in Małopolska – Partnership Network

Projekt dotyczył utworzenia na terenie Rosji (Kaliningrad), Łotwy (Ryga) i Ukrainy (Lwów) Przedstawicielstw Gospodarczych Małopolski. Działaniom towarzyszyła kampania informacyjna, redakcja przewodników po rynkach krajów uczestniczących w projekcie oraz organizacja misji gospodarczych, spotkań B2B.

Okres realizacji: grudzień 2012 - grudzień 2015
Lider projektu: MARR S.A.
Partnerzy: Województwo Małopolskie, Fundacja „Victoria” (Rosja), Lwowska IPH (Ukraina), Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa)
Źródło finansowania: Działanie 8.2 Regionalny Program Operacyjny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny