22 lutego 2023 r. odbyło się bezpłatne szkolenie poruszające najważniejsze kwestie związane z aktualnymi zmianami w prawie pracy.

O szkoleniu

Szkolenie skierowane było do przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Celem szkolenia było przekazanie pracodawcom wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowanie się do wprowadzenia nowych procedur wewnętrznych w związku z najważniejszymi zmianami w prawie pracy, wprowadzanymi od 1 stycznia 2023 r.

Tematyka szkolenia

W trakcie webinaru eksperci omówili najważniejsze zmiany w prawie pracy, które zostały wprowadzane od 1 stycznia 2023 r. i które będą wprowadzane w najbliższym czasie, zgodnie ze zmianami ustaw oraz dyrektywami UE, w tym:

 • nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (w tym zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej)
 • nowe zasady kontrolowania trzeźwości pracowników
 • nowe zasady zawierania umów o pracę
 • nowe zasady rozwiązywania umów o pracę
 • nowe uprawnienia pracownika do żądania zmiany warunków zatrudnienia na bardziej przewidywalne i korzystne
 • nowe zasady rekompensowania szkoleń pracowniczych
 • nowe uprawnienia pracowników do przerw w pracy, czasu wolnego i dni wolnych od pracy
 • nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • nowe przepisy ochronne dla pracowników
 • nowe stawki wynagrodzenia minimalnego
 • nowy obowiązek informacyjny dotyczący PPK
 • projekt Ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców
 • podwyżka diet z tytułu podróży służbowej.

Prezentacja

Prezentacja ze szkolenia dostępna jest pod linkiem: tutaj

Dziękujemy za uczestnictwo!

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny