30 listopada 2022 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego odbyła się konferencja „Doing business in Germany” organizowana przez Centrum Business in Małopolska oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 
O wydarzeniu
 
Niemcy są dla nas ważnym partnerem biznesowym. Wymiana handlowa między Polską a Niemcami nieustannie wzrasta. Choć niemiecki rynek jest bardzo konkurencyjny i wymaga dobrego przygotowania i wiedzy o zasadach na nim panujących, to jego bliskość oraz potencjał sprawiają, iż jest niezwykle obiecujący, a także daje ogromne możliwości rozwoju.
 
Celem wydarzenia było przekazanie małopolskim firmom informacji pomocnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej wejścia na rynek niemiecki, umocnienia tam swojej pozycji oraz zminimalizowania ryzyka i uniknięcia najczęstszych błędów. Była to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy i spotkania z ekspertami i praktykami rynku niemieckiego.
 
Program konferencji
 
W programie wydarzenia znalazło się wiele wiedzy eksperckiej i praktycznej:
 
  • przedstawicielka Zagranicznego Biura Handlowego PAIH we Frankfurcie przedstawiła charakterystykę rynku niemieckiego, skalę polskiej obecności na nim, jak również najlepsze praktyki ekspansji polskich firm na rynek niemiecki;
  • reprezentanci Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawili możliwości finansowania ekspansji polskich firm na rynek niemiecki zarówno te oferowane przez BGK, jak i niemieckie regionalne banki rozwoju. Zaprezentowali także nowe narzędzia ekspansji zagranicznej (w tym kredyt inwestycyjny z gwarancją KUKE);
  • przedstawiciel, wywodzącej się z Małopolski, firmy DISKUS Polska Sp. z o.o. zdradził jak i dzięki czemu odnieśli sukces na rynku niemieckim, a także co się nie sprawdziło i jakie błędy popełnili na swojej drodze;
  • z kolei przedstawiciel firmy EXPANDECO omówił te aspekty, na które warto zwrócić uwagę rozważając sprzedaż na niemieckim rynku e-commerce.
  • na zakończenie przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wskazał jakie są obecnie dostępne instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez MARR (w tym udział w targach, misjach gospodarczych, bilateralnych spotkaniach biznesowych). 
Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.
 
Prezentacje
 
1. Ekspansja na rynek niemiecki - best practices (Anna Polańska, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH we Frankfurcie) - plik tutaj
2. Sukces firmy polskiej na rynku niemieckim (Tomasz Filipów, CEO, DISKUS Polska sp. z o.o.) - plik tutaj
3. Nowe narzędzie ekspansji zagranicznej – kredyt inwestycyjny z gwarancją KUKE (Piotr Kuffel, Dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej, Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu, BGK) - plik tutaj
4. Niemiecki rynek e-commerce (Paweł Bilczyński, Country Manager, EXPANDECO) - plik tutaj
5. Instrumenty wsparcia eksportu (Jacek Adamczyk, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA) - plik tutaj
 
Organizatorzy i partnerzy
 
Organizatorami wydarzenia byli Centrum Business in Małopolska oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym: Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 
Zachęcemy do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzenia:
 
 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny