Centrum Business in Małopolska (CeBiM) - partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, prowadzący zintegrowany system obsługi inwestorów (one – stop – shop), w ramach którego współpracują Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Województwo Małopolskie, Krakowski Park Technologiczny, Małopolskie Parki Przemysłowe.

W jednym miejscu podejmowane są działania mające na celu kompleksowe przygotowanie oferty inwestycyjnej regionu Małopolski oraz Krakowa. Głównym zadaniem jest wspieranie inwestorów zarówno zagranicznych jak i krajowych zainteresowanych lokowaniem nowych inwestycji na terenie Małopolski oraz wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej małopolskich przedsiębiorstw.

Centrum jest źródłem aktualnych danych o gospodarce regionu, posiada największą bazę terenów inwestycyjnych w Małopolsce, a także wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie i skutecznie buduje pozytywny wizerunek polskich firm za granicą. Centrum promuje ponadto małopolski biznes oraz  posiada wiedzę i doświadczenie by pomóc małopolskim przedsiębiorcom zaistnieć na rynkach zagranicznych.

Obsługa inwestora w CeBiM polega przede wszystkim na opracowaniu oferty obejmującej sugerowane lokalizacje inwestycji, informacje na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów pracy, możliwości pozyskania pracowników czy możliwości skorzystania z funduszy wsparcia inwestycji lub przedsiębiorczości. CeBiM umożliwia dostęp do największej w regionie bazy nieruchomości inwestycyjnych oraz bazy danych przedsiębiorstw eksportowych i kontrahentów zagranicznych.


CeBiM oferuje:

  • wsparcie eksportu małopolskich przedsiębiorstw poprzez m.in. targi, misje gospodarcze, warsztaty i szkolenia, poszukiwania odbiorców produktów i usług, konsultacje, wydawnictwa,
  • promocję małopolskiego potencjału inwestycyjnego poprzez m.in.  bieżącą obsługę informacyjną przedsiębiorców, międzynarodowe targi inwestycyjne, publikacje, szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, bazę nieruchomości inwestycyjnych,
  • budowanie międzynarodowej marki gospodarczej Małopolski poprzez prezentacje, udział w konferencjach i wydarzeniach o randze międzynarodowej, wydawnictwa oraz publikacje w mediach.
  • przygotowanie specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej
  • dostęp do bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski
  • pomoc w kontaktach z administracją lokalną
  • informacje na temat oferty inwestycyjnej województwa
  • informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, funduszach unijnych i grantach
  • promocję przedsięwzięć inwestycyjnych

Skorzystaj z naszych możliwości w rozwoju swojego biznesu !

 

Małopolska

Do zakresu działania Województwa Małopolskiego należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Małopolskie kreuje kierunki polityki gospodarczej działając na rzecz rozwoju gospodarczego Regionu. Szczególną rolę w ramach tego obszaru kompetencji województwa pełni Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki. Województwo Małopolskie kreuje kierunki polityki gospodarczej, wspiera obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w regionie, koordynuje działania w zakresie umiędzynarodowiania regionalnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu, prowadzi działania w zakresie promocji gospodarczej Małopolski oraz wspomaga i rozwija innowacyjność, działalność start-upów oraz odpowiada za transfer wiedzy w regionie.


 

MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - jedna z największych tego typu instytucji w Polsce, koncentruje się na zadaniach istotnych dla przeprowadzania pozytywnych zmian w środowisku regionalnym: restrukturyzacji gospodarki, zagospodarowaniu terenów, obsłudze programów europejskich, współpracy z samorządem terytorialnym, obsłudze inwestycji, wsparciu przedsiębiorczości, a także na współpracy międzynarodowej i budowaniu wizerunku Małopolski w Europie i na świecie. MARR jest znaczącą instytucją regionalną w dziedzinie obsługi dotacji dla sektora MSP (jako Regionalna Instytucja Finansująca). Agencja stworzyła własne instrumenty finansowego wsparcia sektora przedsiębiorstw, jest wyspecjalizowaną instytucją partnerską dla samorządu regionalnego i samorządów lokalnych, dla organizacji pozarządowych i reprezentantów różnych grup zawodowych, a także dla partnerów zagranicznych przy podejmowaniu inicjatyw służących rozwojowi regionu Małopolski.


 

KPT

Rozwój technologiczny Małopolski, rozwój przedsiębiorczości, promocja innowacyjności i nowych technologii, tworzenie pozytywnego klimatu wokół biznesu, wreszcie wsparcie dla projektów akademickich - to tylko niektóre z głównych działań Krakowskiego Parku Technologicznego, które znacznie przyczyniają się do wzmacniania potencjału społeczno – gospodarczego całego regionu.


 

MPP

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe została utworzona w 2005 roku przez Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny w celu inicjowania, wspierania oraz promocji rozwoju gospodarczego Małopolski. Swoje zadania spółka realizuje poprzez lokalizowanie nowych przedsięwzięć gospodarczych w regionie, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych, świadczenie usług doradczych, a także tworzenie i zarządzanie strefami inwestycyjnymi oraz parkami przemysłowymi.


 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe