Misje gospodarcze za granicą są jednym z elementów promocji ekspansji polskich firm na międzynarodowe rynki.

Misje gospodarcze za granicą realizowane są w oparciu o analizę rynków pod kątem m.in.: jego chłonności, szans na nawiązanie współpracy z miejscowymi firmami przez przedsiębiorców z zewnątrz, perspektyw wzrostu, bezpieczeństwa obrotu, środków ochrony prawnej, pozycji w rankingach przyjazności dla biznesu.   

Misje gospodarcze za granicą realizowane są we współpracy z Zagranicznymi Biurami Handlowymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Misje gospodarcze za granicą są ważnym instrumentem wpierającym internacjonalizację polskich przedsiębiorstw.

Misje gospodarcze za granicą realizowane były przez Centrum Business in Małopolska w krajach takich jak, m.in.: Ukraina, Niemcy, Hiszpania, Francja, USA, Kazachstan, Uzbekistan, Iran, Irak, Azerbejdżan, Wietnam, Senegal.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe