Centrum Business in Małopolska
mieści się na terenie
Krakowskiego Parku Technologicznego


Zapraszamy do kontaktu drogą mailową:
contact@businessinmalopolska.pl

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny