Centrum Business in Małopolska
mieści się na terenie
Krakowskiego Parku Technologicznego

ul. Podole 60
30-394 Kraków

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową:
contact@businessinmalopolska.pl

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny