Piotr Radew

The Małopolska Regional Development Agency S.A.
Chief Export Specialist
• provides support to entrepreneurs operating in Małopolska through: economic promotion of the region in the country (receiving foreign delegations and missions), abroad (participation in fairs, exhibitions and missions)
• matches partners based on enquiries from abroad (pro-export advise)
tel. 12 617 99 61
kom: 606 759 514
piotr.radew@marr.pl


Magdalena Maciejewska – Gębiś

Marshal's Office of Małopolska Province
Pro-export services expert
• provides comprehensive IT services to foreign investors
• provides information concerning the Investment Offer in Małopolska
+48 12 630 35 34
magdalena.maciejewska-gebis@umwm.malopolska.pl


Jerzy Fugas

Marshal's Office of Małopolska Province
Pro-export services expert
• provides comprehensive IT services to foreign investors
• provides information concerning the Investment Offer in Małopolska
tel. 12 617 99 61
jerzy.fugas@umwm.malopolska.pl

Piotr Radew

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Główny Specjalista ds. eksportu
• Zajmuje się wsparciem małopolskich przedsiębiorców poprzez: promocję gospodarczą regionu w kraju (przyjmowanie zagranicznych delegacji i misji), za granicą (uczestnictwo w targach, wystawach i misjach)
• kojarzy (matchmaking) partnerów na bazie zapytań ofertowych z zagranicy (doradztwo proeksportowe)
+48 12 620 91 42
kom: 606 759 514
piotr.radew@marr.pl


Magdalena Maciejewska – Gębiś


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ekspert ds. usług pro-eksport
• Świadczy kompleksowe usługi informacyjne dla przedsiębiorców
• Udziela informacji w zakresie Małopolskiej Oferty Eksportowej
+48 12 620 91 62
magdalena.maciejewska-gebis@umwm.malopolska.pl


Jerzy Fugas


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ekspert ds. usług pro-eksport
• Świadczy kompleksowe usługi informacyjne dla przedsiębiorców
• Udziela informacji w zakresie Małopolskiej Oferty Eksportowej
+48 12 6303346
jerzy.fugas@umwm.malopolska.pl

Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park