30 czerwca weszła w życie znowelizowana ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji w myśl, której cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy.

Ustawa przewiduje, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Premiowani będą inwestorzy współpracujący z uczelniami, szkołami branżowymi, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów). Na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku mogą liczyć firmy sprzedające za granicę.

Zmianie nie ulegnie wysokość udzielanej przedsiębiorcom regionalnej pomocy publicznej.

W województwie Małopolskim będzie ona wciąż wyglądała następująco: 35% dla dużych, 45% dla średnich i 55% dla małych firm. Pomoc będzie, podobnie jak teraz, liczona na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych albo dwuletnich kosztów nowo utworzonych miejsc pracy. Na mocy nowej ustawy, w miejsce dotychczasowych zezwoleń, mają być wydawane decyzje o wsparciu. W przypadku Małopolski oraz części województwa świętokrzyskiego wydających zezwolenie będzie Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

Niekorzystną dla przedsiębiorców zmianą jest wprowadzenie wysokiej minimalnej kwoty nakładów inwestycyjnych. Do tej pory wynosiła ona równowartość 100 tys. euro i była identyczna na terenie całego kraju. Obecnie minimalny próg nakładów inwestycyjnych uzależniony jest od rozmiaru przedsiębiorstwa i poziomu bezrobocia w powiecie. Dla województwa małopolskiego wacha się on w odniesieniu do mikro przedsiębiorstw od: 400 tys. zł w powiecie dąbrowskim do 2 mln zł w Krakowie. Dla dużych przedsiębiorstw jest to odpowiednio 20 mln zł (pow. dąbrowski) i 100 mln (Kraków).

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na: www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe

Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park