Pobierz plik

Demographic  characteristics of Krakow and Małopolska and  the main demographic trends.

CeBiM's Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park Małopolskie parki przemysłowe