Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

Więcej

Okres realizacji: marzec 2020-czerwiec 2023
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Standards of investor service in Małopolska

The aim of the project is to provide broad support for Local Government Units from the Małopolska Region in terms of investor service and to develop and implement uniform standards of investor service at the local government level.

Implementation period: March 2020 - June 2023
Project leader: Małopolska Region
Partners: Kraków Technology Park
Source of funding:European Social Fund under the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020

Innovative Małopolska

Innovative Małopolska is a project dedicated to support SMEs in their expansion into foreign markets, assistance in technology transfer and cooperation between science and business, promotion of creativity and innovative technological solutions of Małopolska entrepreneurs. For details please visit the project website.

Implementation period: January 2019 - December 2021
Project leader: Małopolska Region
Source of funding: Regional Operational Programme 2014-2020, Measure 3.3.

Power up your Business in Małopolska 2

Małopolska Regional Development Agency, Małopolska  Region and Krakow Technology Park jointly implement the project entitled „Power  up  Your  Business  in  Małopolska  2”, co-financed by the European Union under the Regional Operational Programme of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

The project is a reference to the experience of projects from 2008  -  2017  implemented under the slogan „Business in Małopolska”. The project  „Power  up  Your  Business  in  Małopolska 2” provides for activities in the area of promoting the Małopolska business offer, supporting the exports of Małopolska enterprises and  improving the investment    process in the region. It is addressed to entrepreneurs from the SME sector and potential external investors.

Implementation period: March 2019 – February 2023
Project's leader: Małopolska Regional Development Agency
Partners: Kraków Technology Park and Małopolska Region

Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park