Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Projekt o tematyce szkoleniowej skierowany jest do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w regionie.

Więcej

Okres realizacji: marzec 2020-czerwiec 2023
Lider projektu: Województwo Małopolskie
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Standards of investor service in Małopolska

The aim of the project is to provide broad support for Local Government Units from the Małopolska Region in terms of investor service and to develop and implement uniform standards of investor service at the local government level.

Implementation period: March 2020 - June 2023
Project leader: Małopolska Region
Partners: Kraków Technology Park
Source of funding:European Social Fund under the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020

Innovative Małopolska

Innovative Małopolska is a project dedicated to support SMEs in their expansion into foreign markets, assistance in technology transfer and cooperation between science and business, promotion of creativity and innovative technological solutions of Małopolska entrepreneurs. For details please visit the project website.

Implementation period: January 2019 - December 2021
Project leader: Małopolska Region
Source of funding: Regional Operational Programme 2014-2020, Measure 3.3.

Power up your Business in Małopolska 2

Małopolska Regional Development Agency, Małopolska  Region and Krakow Technology Park jointly implement the project entitled „Power  up  Your  Business  in  Małopolska  2”, co-financed by the European Union under the Regional Operational Programme of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

The project is a reference to the experience of projects from 2008  -  2017  implemented under the slogan „Business in Małopolska”. The project  „Power  up  Your  Business  in  Małopolska 2” provides for activities in the area of promoting the Małopolska business offer, supporting the exports of Małopolska enterprises and  improving the investment    process in the region. It is addressed to entrepreneurs from the SME sector and potential external investors.

Implementation period: March 2019 – February 2023
Project's leader: Małopolska Regional Development Agency
Partners: Kraków Technology Park and Małopolska Region

Promotion of the Małopolska Export Offer on the international scene

The goal of the project was to create a "Małopolska" brand recognizable on international markets by promoting the province's economic offer, paying significant attention to export companies and identification of chances and risks for export development.

Implementation period: January 2009 – August 2010
Project's leader: MARR S.A.
Partners: Małopolska Province
Source of financing: Measure 8.1 Małopolska Regional Operational Program

Power up your Business in Małopolska

The project involves promoting export potential of enterprises operating in Małopolska on foreign markets, promoting regional investment opportunities and reinforcing the region's economic image. The project guarantees the participation of SMEs in international economic missions, presentation of investment offers at foreign investment fairs and trainings in investor service for local government units. The project includes the publication of "Business in Małopolska" magazine addressed to SMEs.

Implementation period: February 2016 – January 2019
Project's leader: MARR S.A.
Partners: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. and Kraków Technological Park
Source of financing: MRPO 2014-2020, Measure 3.3.

Business in Małopolska – Support and development for your company

The project provides extensive support of the investment process in Małopolska, focuses on enhancing export activities of enterprises operating in Małopolska and strengthening an economic position of the "Business in Małopolska" brand both nationally and internationally. The project involves the participation of the region's entrepreneurs in industry trainings (export), export and investment fairs as well as publication of economic issues.

Implementation period: January 2016 – December 2018
Project's leader: Małopolska Province
Source of financing: MRPO 2014-2020, Measure 3.3.

Invest in Małopolska

The goal of the project was to promote a social and economic position of Małopolska on the international scene, particularly to demonstrate the investment potential of the region. The key activities concerned promoting investments in foreign decision-making centres, building a network of information on investment offers and raising investor service-related qualifications.

Implementation period: September 2008 – October 2010
Project's leader: MARR S.A.
Partners: Małopolska Province and Kraków Technological Park
Source of financing: Measure 8.1 Małopolska Regional Operational Program

Business in Małopolska

The goal of the project was to improve investor and exporter service and promote the economic potential of Małopolska Province. Development of a coherent and comprehensive cooperation system involving many institutions in Małopolska aimed at strengthening the effectiveness of the economic potential's promotion as well as improving the investor service standards and providing extra support for enterprises operating in Małopolska in their export activities.

Implementation period: June 2010 – March 2011
Project's leader: MARR S.A.
Partners: Małopolska Province and Kraków Technological Park
Source of financing: Measure 8.1 Małopolska Regional Operational Program

Business in Małopolska – Investment in the Future

The goal of the project was to promote and reinforce the Małopolska economic brand on foreign markets through promotion of investment and export potential of the region, organization of information and promotional campaigns, participation of the regional brand in foreign events and missions and domestic marketing events.

Implementation period: January 2011 – December 2012
Project's leader: MARR S.A.
Partners: Małopolska Province and Kraków Technological Park
Source of financing: Measure 8.1 Małopolska Regional Operational Program

Business in Małopolska – Grow with us

The general goal of the project was to promote the selected areas of the regional economy (biotechnologies, shared services, advanced technologies) as preferred investment directions in Małopolska and to reinforce the Małopolska brand's image in the international economic environment.

Implementation period:  June 2012 – May 2014
Project's leader: MARR S.A.
Partners: Małopolska Province and Kraków Technological Park
Source of financing: Measure 8.1 Małopolska Regional Operational Program

Business in Małopolska – Partnership Network

The project consisted in establishing Małopolska Economic Representative Offices in Russia (Kaliningrad), Latvia (Riga) and Ukraine (Lviv). The activities were accompanied by an information campaign, compilation of guides to markets of countries participating in the project and organization of economic missions and B2B meetings.

Implementation period: December 2012 – December 2015
Project's leader: MARR S.A.
Partners: Małopolska Province, „Victoria” Foundation (Russia), Lviv Chamber of Commerce and Industry (Ukraine), Baltic International Academy (Latvia)
Source of financing: Measure 8.2 Małopolska Regional Operational Program

Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park