Krakowska Izba Turystyki została utworzona w 1992 roku jako organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze oraz inne firmy działające na rzecz obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce. Głównym celem działalności podmiotów zrzeszonych w ramach Izby jest promowanie turystyki, jako istotnego czynnika rozwoju turystycznego regionu. Zadania: współdziałanie z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim stwarzanie warunków do rozwoju i podnoszenie standardu usług turystycznych

Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park