Ważny komunikat Trwa nabór Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu obszaru Województwa Małopolskiego do projektu "Standary obsługi inwestora w Małopolsce".

Business in Małopolska

The Business in Małopolska Centre (CeBiM) is a unique initiative in Poland aimed at improving investor & exporter services and economic promotion of the region.

The centre is composed of: local government - Małopolska Province, regional development institution - Małopolska Regional Development Agency S.A. and one of the major institutions supporting foreign direct investments - Kraków Technology Park Sp. z o.o. and Małopolska Industrial Parks Sp. z o.o.

CeBIM's experts who specialise in supporting investment processes, implementing projects related to entrepreneurial development and conducting marketing activities on domestic and foreign markets carry out projects with the objective of strengthening the economic potential of companies operating in Małopolska and improving their competitiveness.

See more

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeanalizował 35 miast średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze usług biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D).

Zapraszamy Państwa do lektury raportu stworzonego przez zespół badaczy ABSL, w którym wskazują na możliwe szanse rozwoju sektora w 35 badanych miastach średnich, poddając ocenie ich obecny potencjał i bariery dla inwestycji oraz przedstawiając rekomendacje działań, które pozwolą stworzyć odpowiednie warunki dla inwestorów w tych obszarach.

W dzisiejszych czasach, erze gospodarki póżnoindustrialnej oraz postindustrialnej, oprócz dynamicznej rozbudowy wielkich aglomeracji miejskich, które niekiedy osiągnęły albo zbliżają się do osiągnięcia apogeum wysoce zaawansowanych gałęzi gospodarki, istotną sprawą są perspektywy rozwoju branż gospodarczych w średnich miastach. Na obecnej pozycji, rodzą się pytania o to czy mniejsze miasta mają szansę stać się alternatywą dla dużych ośrodków w zakresie inwestycji BPO/SSC/IT?R&D, a także, które z tych miast mają największy potencjał w tym procesie. Na te i wiele innych pytań, odpowiedzi poszukiwali autorzy niniejszego raportu.

Lista badanych ośrodków obejmuje 35 miast, w tym dwa ośrodki wojewódzkie, 23 miasta, które w latach 1975-1998 były siedzibami województw oraz 10 innych miast o charakterze ośrodków subregionalnych albo lokalnych. Dziesięć z tych miast liczy 100 i więcej tysięcy mieszkańców, czternaście pomiędzy 50 a 100 tys., a pozostałych jedenaście między 25 a 50 tysięcy mieszkańców.

Pełny raport dostępny jest tutaj:

RAPORT

CeBiM's Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park Małopolskie parki przemysłowe