Business in Małopolska

The Business in Małopolska Centre is a unique initiative in Poland aimed at improving investor & exporter services and economic promotion of the region.

The centre is composed of: local government - Małopolska Province, regional development institution - Małopolska Regional Development Agency S.A. and one of the major institutions supporting foreign direct investments - Kraków Technology Park Sp. z o.o.

Centrum Business in Małopolska experts who specialise in supporting investment processes, implementing projects related to entrepreneurial development and conducting marketing activities on domestic and foreign markets carry out projects with the objective of strengthening the economic potential of companies operating in Małopolska and improving their competitiveness.

See more

Polecamy materiał opracowany przez Urząd Statystyczny w Krakowie prezentujący dane o powiatach województwa małopolskiego m.in. z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarki narodowej. Dodatkowo znaleźć też tam można wybrane dane z zakresu bezrobocia rejestrowanego oraz turystyki prezentowane z częstotliwością kwartalną, a dane demograficzne z częstotliwością półroczną i roczną.

Raport dostępny jest w zakładce Publikacje.

Partners

Małopolska Marr Krakow Technology Park