Dofinansowania dla inwestorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczone są przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowania dla inwestorów w perspektywie finansowej 2014 – 2020 opierają się w większej mierze o zwrotne instrumenty finansowe (pożyczki, kredyty, poręczenia, produkty kapitałowe/wejścia kapitałowe) niż o dotacje.

Dofinansowania dla inwestorówpriorytetowo traktują przedsięwzięcia dot. realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Dofinansowania dla inwestorów na poziomie regionalnym udzielane są ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w obszarze inteligentnych specjalizacji.

Dofinansowania dla inwestoróww programach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oparte są na zasadach innowacyjności, badań, rozwoju i współpracy. Priorytetowo traktowane są projekty partnerskie, czyli takie, gdzie firma współpracuje z jednostką naukową, uczelnią, instytutem badawczym i tego typu podmiotami. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim całościowe projekty realizowane od fazy pomysłu na nowy produkt lub usługę po ich wdrożenie do produkcji (komercjalizację).

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe