Dofinansowania dla eksporterów oferowane jest na poziomie regionalnym i krajowym.

Na poziomie regionalnym taką możliwość dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  z terenu województwa małopolskiego stwarza Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, który jest zarządzany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Na poziomie krajowym dofinansowanie dla eksporterów oferowane jest przez  instytucje oraz w ramach wyspecjalizowanych programów, do których należą:

  • Polski Fundusz Rozwoju
  • Branżowe Programy Promocji (sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda, kosmetyki, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjały żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych)
  • Program Promocji na Rynkach Perspektywicznych (Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam)
  • Program Marka Polskiej Gospodarki
  • Rządowe Programy GO (GO China, GO Africa, GO Iran, GO India, GO ASEAN, GO Arctic)
  • Projekt „Polskie Mosty Technologiczne”
  • Projekt „Finansowe Wsparcie Eksportu”
  • Program wspierania eksportu DOKE
  • Fundusz Ekspansji Zagranicznej
  • Narzędzia wsparcia eksportu oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe