Oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) Portalu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego www.businessinmalopolska.pl.


Zgodność ze standardami
 • HTML5 - Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją HTML 5 opisaną w dokumentach The World Wide Web Consortium (W3C).
 • WCAG 2.0. - Portal jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie A, oraz częściowo AA.

Kanały Informacyjne
 • RSS - dostępność kanału informacyjnego RSS
 • Atom - dostępność kanału informacyjnego Atom

Klawisze szybkiego dostępu

W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z serwisu przez osoby, które posługują się wyłącznie klawiaturą, zostały przygotowane skróty klawiszowe, które umożliwiają pominięcie elementów pobocznych (np. sidebar), lub takich, które ze względu na funkcję  są na każdej stronie i wydłużają czas dotarcia do właściwej treści (np. menu). Poniżej lista klawiszy i opis pełnionych przez nie funkcji.

Kombinacja klawiszy wymagana do uruchomienia szybkiego dostępu w popularnych przeglądarkach:

 • Firefox - SHIFT + ALT + klawisz dostępu
 • Chrome - ALT + klawisz dostępu
 • Opera - SHIFT + ESC + klawisz dostępu
 • Internet Explorer - ALT + klawisz dostępu + ENTER

Klawisze szybkiego dostępu, zaimplementowane w portalu:

 • Klawisz 1 - Przejście do Strony Głównej
 • Klawisz 2 - Przeskoczenie do menu głównego na stronie
 • Klawisz 3 - Przeskoczenie za menu główne na stronie
 • Klawisz 4 - Przejście do głównej treści na stronie
 • Klawisz 5 - Przejście do mapy strony
 • Klawisz 0 - Przejście do strony o dostępności

Odnośniki

Edytorzy Portalu www.businessinmalopolska.pl starają się, aby wszystkie linki były odpowiednio opisane i w przypadku gdy tekst linku nie opisuje dokładnie dokumentu docelowego, opis umieszczany jest w atrybucie title.


Obrazki

Edytorzy Portalu www.businessinmalopolska.pl starają się, aby wszystkie obrazki posiadały poprawnie uzupełniony atrybut alt, w którym znajduje się słowny opis tego co na nich widać. Wyjątkiem są obrazki dekoracyjne, stosowane tylko dla efektu wizualnego, które nie wnoszą żadnej dodatkowej treści.
 

Wygląd
 • Wersja kontrastowa- portal zawiera mechanizm pozwalający na przełączenie się na wersję kontrastową, w której zastosowano alternatywną kolorystykę różnych elementów serwisu tak aby współczynnik kontrastu był jak największy;
 • CSS - układ graficzny portalu zdefiniowany jest w arkuszach stylów kaskadowych (Cascade Style Sheets);
 • Responsive Web Design - serwis przygotowany jest zgodnie z podejściem RWD, które oznacza, że wygląd serwisu dynamicznie dostosowuje się do wielkości ekranu, z którego korzysta użytkownik;

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny