Targi/misje/konferencje
Już 1 października 2021 r. rozpocznie się największe wydarzenie promocyjno-gospodarcze na świecie – Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju. Wydarzenie zostało przełożone o rok ze względu na pandemię koronawirusa, lecz utrzymało charakter stacjonarny. Polska wkracza w kluczową ...

Targi/misje/konferencje
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B online z zagranicznymi przedsiębiorcami! Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadzących lub planujących działalność eksportową oraz potencjalnych inw ...

Targi/misje/konferencje
Agenda Impact'21 skupiona będzie na odpowiedziach na globalne wyzwania finansowe w ramach 13 ścieżek tematycznych: Finance, E-commerce, Mobility, Energy, Green Economy, Blockchain & Digital Assets, Urban Next, Health, Digital Future, Women Empowerment, Art, Sport, Event Marketing Futur ...

Targi/misje/konferencje
Województwo Małopolskie przygotowuje się do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja misji gospodarczej dla małopolskich przedsiębiorców do Dubaju w dniach 7-9 grudnia 2021 r. podczas Wystawy Świa ...

Targi/misje/konferencje
W gronie wyjątkowych gości odbędzie się dyskusja o trendach i wyzwaniach rynku pracy przyszłości, podczas której podjęta zostanie próba odpowiedzi na pyt ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny