Konieczność kontynuowania pomocy dla narodu ukraińskiego oraz ogromne znaczenie odpowiedniego przygotowania do procesu odbudowy Ukrainy - były najważniejszymi tematami panelu dyskusyjnego dotyczącego wyzwań, jakie stoją przed regionami w kontekście konfliktu na Ukrainie.

W spotkaniu uczestniczyli: Maksym Kozycki - Gubernator Obwodu Lwowskiego, Wołodymyr Trusz - Gubernator Obwodu Tarnopolskiego, Roman Waschuk - Rzecznik Biznesu Ukrainy, były Ambasador Kanady w Ukrainie, Leszek Buller - Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, Zbigniew Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego i Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego.

Maksym Kozycki, łącząc się zdalnie z uczestnikami Krynica Forum złożył na ręce marszałka Małopolski serdeczne podziękowania za ogromne wsparcie, które naród ukraiński otrzymał od całego narodu polskiego. - Przyjaciele z Polski, dziękuję za to pomocne ramię, które podaliście nam podczas wojny i na którym możemy się wesprzeć. Wielkie podziękowania za wasze otwarte serca i za to co zrobiliście dla Ukraińców – podkreślił. Wskazał również, że najważniejszym obecnie wyzwaniem, przed jakim stoją władze regionów przygranicznych to zabezpieczenie podstawowych potrzeb dla ludzi, którzy uciekają przed straszliwymi skutkami wojny. Kończąc swoje przemówienie, zaprosił polskich przedsiębiorców i partnerów biznesowych do nawiązywania współpracy z Ukrainą, do przyjrzenia się rynkowi ukraińskiemu, który poprzez duże zmiany prawne może być interesującym miejscem do prowadzenia inwestycji i biznesu.

Wołodymyr Trusz z kolei zwrócił uwagę, że od 24. lutego Polska odpowiedziała na najważniejsze potrzeby Ukrainy przyjmując 6,9 mln Ukraińców, którzy przekroczyli granicę. - Odczuwamy ciepłe i przyjazne stosunki z Polską. Dzięki Wam mamy nadzieję i wierzymy w zwycięstwo – podkreślił.

Marszałek Witold Kozłowski, pozdrawiając rozmówców z Ukrainy, zwrócił uwagę na ogromne znaczenie współpracy Małopolski z Obwodem Lwowskim, ale także wielką siłę wzajemnej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w pomoc Ukrainie.

Działania, które były podejmowane, musiały być w bardzo ścisły sposób skorelowane z tym wszystkim, co czyniła od początku strona rządowa, bo wojewoda w każdym województwie nadzoruje wszystkie służby ratownicze, w związku z tym odpowiada generalnie za sytuacje kryzysowe – a to była sytuacja kryzysowa. Ta bardzo dobra współpraca z administracją rządową owocowała tym, że naprawdę, w nieprawdopodobnie szybkim tempie potrafiliśmy reagować na sytuacje, które zaskoczyły nas z taką intensywnością, że trudno jest to sobie wyobrazić - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Podkreślił jednocześnie, że była to fala uchodźców wojennych nienotowana w historii naszego państwa.

Trzeba było wszystkich uchodźców przyjąć. To, co dzisiaj wybrzmiało w tym – powiem szczerze – nieprawdopodobnym wręcz wystąpieniu pana prezydenta, precyzyjnym, spójnym, ale i też mającym chyba wydźwięk historyczny - to, że nie trzeba było ludziom wydawać poleceń, instrukcji. Nie trzeba było prosić nikogo - wszyscy rzucili się do pomocy. Ci, którzy zarządzają instytucjami, czy samorządami, organizacjami pozarządowymi, no i oczywiście obywatele, którzy nie czekali na żadne dyspozycje - dzielili się miejscem w swoich domach, ale też, nie ukrywajmy, środkami finansowymi - przypomniał marszałek Witold Kozłowski.

Gospodarz regionu zaznaczył także, że bardzo ważną okolicznością była współpraca międzyregionalna - z regionami, które graniczą bezpośrednio z Ukrainą.

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, że czas intensywnego napływu uchodźców minął. - Oczywiście z pomocą społeczeństwa, organizacji pozarządowych, struktur samorządów i struktur rządowych udało się tym wyzwaniom podołać, ale też jesteśmy świadomi, że ta pomoc musi trwać, może przyjść kolejna fala, że nadchodzi zima, że może nadejść kryzys energetyczny. Jesteśmy na to przygotowani - powiedział.

Uczestnicy panelu zgodnie podkreślili, że muszą zostać poczynione odpowiednie przygotowania do odbudowy Ukrainy. - Hasło forum w Krynicy to „Wzrost i Odbudowa”, więc ten element odbudowy się w tym zawiera. Przypomnijmy, że jesteśmy jako samorządy wojewódzkie instytucjami zarządzającymi środkami europejskimi i też mamy w tym zakresie doświadczenie – związane z budowaniem struktur, z budowaniem procedur, z przygotowywaniem projektów i rozliczaniem funduszy. Myślę że to jest naprawdę duży potencjał i duża możliwość do współpracy i wspólnych działań z naszymi zaprzyjaźnionymi regionami, obwodami ukraińskimi – dodał Władysław Ortyl.

Zwrócono także uwagę, że aby odbudowa i wdrażanie środków pomocowych mogły stać się faktem, muszą zakończyć się działania wojenne i agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. - Musimy też apelować – i ja to czynię z poziomu Komitetu Regionów, którego jestem członkiem, razem z panem marszałkiem Witoldem Kozłowskim, apelujemy, aby Unia Europejska skierowała specjalny program pomocowy, specjalne środki dla Ukrainy. To ważne, by postrzeganie i przygotowanie samej Ukrainy do absorpcji środków miało miejsce – powiedział marszałek Ortyl.

Jak zauważono, by pomoc mogła trafić tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, będą konieczne procedury i projekty, uruchomienie instytucji oraz przygotowanie ludzi. Podkreślono, że województwa: małopolskie, podkarpackie i lubelskie mogą wesprzeć procesy związane z odbudową, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie i już wypracowane relacje.

O konieczności dalszej pomocy dla narodu ukraińskiego mówił również Zbigniew Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. - Chcę podkreślić i przywołać słowa, które zostały już przez gubernatorów wypowiedziane, żeby Polska nie zaprzestała tej pomocy, bo jej potrzeba znacznie więcej. Byłem wiele razy na Ukrainie po 24. Lutego. Tam czekają na każdą pomoc. Proszę was wszystkich, żebyście pomogli. Zawsze proszę też wolontariuszy, bez których nie dalibyśmy rady, jako samorządowcy, nie dałby rady rząd polski – zwłaszcza tutaj, w Polsce, przy tej pierwszej fali, gdy uchodźcy przybywali głównie do Polski, a przybyło ich w tej chwili już ok. 6,5 mln – podkreślił wicemarszałek Wojciechowski.

- Często zagraniczne delegacje pytają, jak to się stało, jak to możliwe, żeby tak duża liczba uchodźców była u was, i wy nie stworzyliście obozów. Ja mówię: bo my otworzyliśmy nasze domy, otworzyliśmy nasze serca. Domy, w których zamieszkały rodziny, głównie matki z dziećmi. O to nas proszono. Ojcowie, bracia, dziadkowie prosili: zabierzcie nasze żony, siostry, nasze dzieci, żebyśmy mogli bezpiecznie walczyć. I oni walczą. Walczą również za nas. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie, co się dzieje na wschodzie, na Ukrainie – zakończył.

Marszałek Witold Kozłowski poinformował, że o kontynuowaniu pomocy Ukrainie rozmawiał m.in. z Bodo Ramelowem, premierem Turyngii, z którym spotkał się przy okazji obchodów 25-lecia współpracy Małopolski i Turyngii.

Umówiliśmy się, że podejmiemy kroki, aby stworzyć we Lwowie Centrum Leczenia Oparzeń i Blizn, ponieważ uznajemy, że to będą bardzo częste schorzenia z okresu wojennego czy powojennego. To jest w toku. A oczywiście to wymaga trochę czasu, bo to nie jest prosty transfer finansowy, jak ten, który wykonaliśmy już do obwodu lwowskiego - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Gospodarz regionu podkreślił także, że pomoc w postaci działań długofalowych z pewnością będzie kontynuowana.

Myślimy też o tym, o czym była mowa w wystąpieniu pana prezydenta, czyli o odbudowie, ale szeroko rozumianej. To nie tylko odbudowa bloków mieszkalnych - które są codziennie równane z ziemią - ale również współpracy miedzy naszymi przedsiębiorcami. W najbliższym czasie poprzez Uniwersytet Ekonomiczny będziemy prowadzić rozmowy na temat możliwości uruchomienia domu małopolskiego we Lwowie, który byłby centrum wymiany i rozmów, centrum współpracy między przedsiębiorcami. Odbudowa, o której ciągle rozmawiamy, to odbudowa pojmowana w bardzo szerokich kategoriach - zaznaczył.

Źródło

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny