W Krynicy-Zdroju rozpoczęło się wyjątkowe, międzynarodowe wydarzenie łączące biznes, politykę i świat nauki - „Krynica Forum ’22 – Wzrost i Odbudowa”. Przez kolejne trzy dni, do 21 października, perła małopolskich uzdrowisk będzie przestrzenią dyskusji o najważniejszych obecnie wyzwaniach społecznych i gospodarczych dla Polski, Europy i świata. Organizatorem wydarzenia jest krakowski think tank - Instytut Kościuszki. Województwo Małopolskie jest jego Partnerem Tytularnym.

https://www.malopolska.pl/_cache/news--2022/1700-956/fit/ZLY_8364.jpg

W ciągu trzech dni Krynica Forum '22 odbędzie się ponad 100 paneli, do udziału w których zaproszenie przyjęli eksperci, naukowcy, politycy, członkowie rządu i samorządów. Gościem specjalnym będzie Prezydent RP Andrzej Duda, który objął patronatem to wydarzenie. 

Celem forum jest wzmacnianie bezpieczeństwa, dobrobytu, społecznej spójności oraz pozycji gospodarczej Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być wymiana myśli i merytoryczna dyskusja na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze oraz synergia i umacnianie relacji pomiędzy decydentami i liderami.

O ogromnym znaczeniu wspólnego poszukiwania rozwiązań dla aktualnych problemów Polski, Europy i świata mówił w wystąpieniu otwierającym forum marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Serdecznie witam wszystkich uczestników rozpoczynającego się krynickiego forum, pod hasłem głównym „Wzrost i odbudowa”. Cieszy nas bardzo to, że znów możemy się spotkać, aby porozmawiać o problemach i doświadczeniach Polski, Europy i świata, o dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej, a także o tym, jak rozwiązywać nawarstwiające się problemy. A tych problemów, szanowni państwo, gołym okiem widać, że jest bardzo dużo. Gdy tylko opuściła nas ostra, twarda pandemia – aczkolwiek koronawirus ciągle porusza się wśród nas i w każdej chwili kolejna mutacja może nas zaskoczyć - to jednak pewien trudny okres kryzysowy minął. Nie trzeba było długo czekać, a pojawił się 24 lutego i bezprecedensowy atak Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. W tej chwili trwają bombardowania Lwowa. A Lwów, jak wszyscy wiemy, jest naprawdę bardzo blisko - podkreślił gospodarz regionu.

Chciałbym odnieść się do tego, w jakim miejscu jesteśmy jako ci, którzy inicjują to duże wydarzenie, które odbywało się przecież blisko 30 razy w Krynicy i ma swoją markę. W tej chwili to wydarzenie jest realizowane w Karpaczu, natomiast my staramy się, aby Krynica nie utraciła tej marki. Nie jest łatwo, nie jest dużo sprzyjających okoliczności, wręcz odwrotnie - są trudności i w tej sferze zewnętrznej, ale i też w tych różnych okolicznościach wewnętrznych. Ale my konsekwentnie, wraz z organizatorem będziemy starać się tę markę budować i państwa zapraszać. Już w tej chwili bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za obecność na otwarciu - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Podczas wystąpienia marszałek Małopolski podziękował rektorom małopolskich uczelni wchodzących w skład Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski.

Ponad półtora roku temu podpisaliśmy - jako pierwszy samorząd w Polsce - wielostronne porozumienia o współpracy ze wszystkimi rektorami uczelni wyższych w Małopolsce, a oni z kolei utworzyli Radę. Właśnie ta rada uczestniczyła w budowaniu programu, opiniując ten program na każdym etapie. Dlatego też bardzo serdecznie panom rektorom za tą wspólną pracę dzisiaj dziękuję - powiedział gospodarz regionu.

Marszałek zaznaczył także, że krynickie forum jest odpowiedzią na – szczególnie wyraźnie widoczną w dzisiejszych czasach - potrzebę dialogu i wymiany poglądów.

Świat zawsze potrzebował dialogu i wymiany poglądów. Dzisiaj jednak wszyscy jesteśmy świadomi, że ta potrzeba stała się jeszcze silniejsza, dlatego też wierzę, że Krynica Forum trwale wpisze się w kalendarz ważnych, inspirujących spotkań, poszukujących koniecznych rozwiązań, których potrzebuje dziś Polska, Europa i cały świat. Czym bardziej skomplikowana jest sytuacja w każdym obszarze naszego życia, tym bardziej trzeba poszukiwać niestereotypowych rozwiązań. Wszystkich panelistów, którzy będą brali udział w ponad stu panelach zachęcam właśnie do tego, aby poszukiwać w dyskusji rozwiązań, które by można było później zamienić na rekomendacje dla różnych obszarów naszego życia i które pozwolą na rozwiązywanie tych trudnych spraw stojących nie tylko przed Małopolską ale przede wszystkim naszym krajem - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Podczas otwarcia Krynica Forum Burmistrz Krynicy–Zdroju Piotr Ryba skierował słowa wdzięczności do organizatorów wydarzenia. - Chciałbym podziękować Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu i Panu Prezesowi Jarosławowi Kożuchowi z Instytutu Kościuszki za wszelki wkład pracy i nakłady, by ta impreza mogła się w Krynicy odbyć. Krynica-Zdrój jest wspaniałym miejscem, gdzie tego typu ambitne i merytoryczne imprezy mogą się odbywać. Jeszcze raz chylę czoła i dziękuję za to - powiedział.

Marcin Krzemiński - Prezes Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A. witając przybyłych gości przypomniał, że główne wydarzenie Krynica Forum odbywa się we flagowym obiekcie Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w Pijalni Głównej - pięknie odnowionej również dzięki wsparciu województwa. - Tak, jak tuż obok pijalni, pod szklaną kopułą, bije serce Krynicy - wodny zdrój główny - tak mam nadzieję, że biznesowe, ekonomiczne, polityczne i gospodarcze serce naszego kraju przez kolejne dni będzie biło na naszym Krynica Forum '22 - powiedział.

Na zakończenie Bartłomiej Radziejewski Dyrektor Programowy Krynica Forum, Prezes i założyciel „Nowej Konfederacji”, dyrektor Wydawnictwa Nowej Konfederacji zaprosił wszystkich obecnych do uczestnictwa w wydarzeniu podkreślając, że Krynica Forum jest wydarzeniem, które powstało z myślą o tym, aby lepiej zrozumieć nowy wyłaniający się na naszych oczach świat i nauczyć się w nim poruszać.

Więcej informacji o Krynica Forum na oficjalnej stronie wydarzenia.

Krynica-Zdrój od 100 lat cieszy się sławą oraz statusem elity światowych uzdrowisk. Odwiedzali ją europejscy przedsiębiorcy, liderzy polityczni, a także koronowane głowy państw. Swoją popularność zawdzięcza pięknej naturze, klimatowi i niespotykanemu nigdzie na świecie bogactwu leczniczych źródeł.

Źródło

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny